Araldite Express secondelijm

Araldite Express secondelijm
Araldite Express secondelijm
 • Extreem snel lijmend
 • Breed toepasbaar
 • Eenvoudig in gebruik

Met Araldite Express snellijm (of secondelijm) verlijm je in enkele seconden talrijke materialen. Araldite Express is een 1-component op kamertemperatuur uithardende snellijm.

Kenmerken Araldite Express secondelijm

 • Sterk
 • Extreem snel lijmend
 • Breed toepasbaar
 • Eenvoudig in gebruik

Toepassingen

Araldite Express is geschikt het verlijmen op de volgende materialen:

 • Rubber
 • Metaal
 • Hout
 • Polystyreen
 • Glas
 • Porselein
 • Aardewerk
 • Leer
 • De meeste kunststoffen

Technische eigenschappen

Handvast: na 10 sec.
Volle sterkte: na 2 minuten
Verpakking: 3 gram

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
EUH202 Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden.
Schadelijk

Productkeuzes

Araldite Express secondelijm
stuks
5 stuks op voorraad

Prijs:

€ 4,99
Op werkdagen voor 17:30 besteld, dezelfde dag verzonden!
Minder dan 6 op voorraad
 • Levering uit voorraad!
 • iDEAL, MasterCard, VISA, PayPal of op rekening
 • Ochtendlevering, avondlevering of dezelfde dag nog!
 • Vanaf €50,- gratis verzending!

Heeft u ons item op RTL Eigen Huis & Tuin gezien?

Alles over Riviertafels

x

Maak kans op een epoxy rivier tafel pakket t.w.v. € 350,-