Polyester fijnplamuur (250 gram)

Polyester plamuur (250 gram)
Polyester plamuur (250 gram)
 • Polyester fijnplamuur
 • Makkelijk te schuren
 • Inhoud: 250 gram

Twee-componenten polyesterplamuur. Deze fijne polyesterplamuur wordt gebruikt om een product strak te maken, om kleine gaatjes te vullen en voor andere toepassingen. De metaalplamuur heeft een snelle doorharding en is gemakkelijk te schuren. Deze polyesterplamuur hecht op ondergronden van polyester, hout en metaal.

Polyester fijnplamuur wordt geleverd inclusief BPO verharder en kleine spatel voor het verwerken!

Voordelen polyesterplamuur

 • Snelle doorharding
 • Goed schuurbaar
 • Uitstekende hechting op polyester, hout en metaal
 • Inclusief verharder en kleine spatel

Verwerking

Meng de basiscomponent van de polyester fijnplamuur met circa 3% van de bijgeleverde verharder. Maak de plamuur aan op een plamuur mengbord en verwerk deze met een plamuurmes of een japanspachtel. De verwerkingstijd is circa 5 tot 15 minuten bij een temperatuur van 20°C. 

Tip voor na verwerking

Maak het gereedschap na de klus schoon met thinner of aceton (voor uitharding van de plamuur).

Eigenschappen

Verpakking: 0,25 kg, 1 kg2 kg 
Verwerkingstijd: 5-15 minuten (20℃)
Kleur: gebroken wit

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P201 Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijk geldende voorschriften.
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

Polyester fijnplamuur (250 gram)
stuks
110 stuks op voorraad
€ 6,99
Op werkdagen voor 17:00 besteld, dezelfde dag verzonden!
Ruim op voorraad
 • Levering uit voorraad!
 • iDEAL, MasterCard, VISA, PayPal of op rekening
 • Ochtendlevering, avondlevering of dezelfde dag nog!
 • Vanaf €50,- gratis verzending!