Glasheldere Polyurethaan giethars

Glasheldere PU giethars
Glasheldere PU giethars
 • In eenvoudig te gebruiken zakjes
 • Zeer hoge transparantie
 • Nauwelijks luchtbellen

Deze giethars heeft een zeer hoge transparantie en grote resistentie tegen krassen, zonlicht en UV. Een probleemloze PU giethars voor diverse toepassingen waar helderheid, krasvastheid en snelheid van werken van belang zijn.

Voordelen Glasheldere PU giethars:

 • Unieke verpakking
 • Extreem helder
 • 1:1 mengverhouding
 • Geen vochttoetreding en luchtbellen
 • Geen risico op aanraking

Unieke verpakking

Door de unieke verpakking is deze PU giethars probleemloos te verwerken. De giethars componenten zitten afgewogen in een plastic folie met een scheiding ertussen. Verwijder de scheiding, meng beide componenten in de folie met elkaar, knip een hoek van de verpakking en giet de hars rechtstreeks in het werkstuk. Je hebt dus geen mengbekers, roerhoutjes of een weegschaal nodig!

Eigenschappen:

Mengverhouding: 1:1 (op volume)
Hardheid: Shore A 75
Gebruikstemperatuur: -55ºC tot +120ºC
Doorslagspanning: 20 kV/mm
Verpakking:

 • 100 gram
 • 250 gram

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker

Gevaar

Code Beschrijving
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H332 Schadelijk bij inademing.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P342+P311 Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P321 Specifieke behandeling vereist (zie informatie op dit etiket).
EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

Glasheldere Polyurethaan giethars
Inhoud Prijs
stuks
€ 29,99
Vandaag voor 17:00 besteld, vandaag verzonden!
Ruim op voorraad, morgen in huis!
 • Levering uit voorraad!
 • iDEAL, MasterCard, VISA, PayPal of op rekening
 • Ochtendlevering, avondlevering of dezelfde dag nog!
 • Vanaf €50,- gratis verzending!