Geode starterspakket

Geode starterspakket resultaat
Geode starterspakket resultaat
 • Compleet alles-in-1 pakket
 • Zeer scherp geprijsd!
 • Kies zelf je kleuren!

Stel zelf heel voordelig je Geode starterspakket samen!

Dit complete Geode starterspakket bevat alles wat je nodig hebt om een prachtige Geode te maken. Ga direct aan de slag met de geode plaat, epoxyhars, pigmenten, Gem-Stones en de benodigde hulpmaterialen. Het pakket wordt standaard geleverd met witte pigment en blanke Gem-Stones, de rest van de kleuren kun je zelf samenstellen! 

Speciale Geode epoxy

Het pakket wordt geleverd met RESION UV Resin Art epoxy (HV). Deze epoxyhars is, door de hoge viscositeit (stroperigheid), zeer geschikt voor het maken van Geodes. De hoge viscositeit geeft je de mogelijkheid om de epoxy goed te plaatsen zonder dat deze teveel uitzakt. Deze Geode epoxy is uitstekend te combineren met al onze pigmenten en de RESION Gem-Stones.

Zeer voordelig pakket

Het Geode pakket is zeer scherp geprijsd en je bespaard maarliefst €30,- bij aankoop van dit pakket!

Geode plaat

Het kant-en-klare starterspakket bevat een MDF geode plaat die je kunt gebruiken om jouw Geode op te maken. De epoxy hecht goed aan de MDF plaat en de plaat heeft een omvang van 49 x 40 cm. De plaat is 12 millimeter dik.

Voordelen Geode starterspakket

 • Zeer scherp geprijsd (€30 korting)
 • Kies zelf je kleuren
 • Compleet pakket, je kunt direct aan de slag
 • Inclusief epoxy, MDF plaat, pigmenten en hulpmaterialen

Inhoud pakket

Het Geode starterspakket bevat standaard de volgende producten:

De rest van de pigmenten en Gem-Stones kun je zelf kiezen, zo kun je dus de kleuren kiezen die jij mooi vind! Je kunt hierbij kiezen uit de volgende pigmenten:

Tip: Wil je andere pigmenten gebruiken voor jouw geode? Bijk dan ook de andere Resin Art pigmenten!
 
Bekijk in deze video hoe je een Geode kunt maken!

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

EP124 UV Resin Art Epoxy - B 0,5 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

Productkeuzes

Geode starterspakket
stuks

Prijs:

€ 64,99

Dit product kunt u helaas (tijdelijk) niet meer bestellen.

Levertijd 1-3 werkdagen
 • Zo snel mogelijk geleverd tijdens Corona!
 • iDEAL, MasterCard, VISA, PayPal of op rekening
 • Ochtendlevering, avondlevering of dezelfde dag nog!
 • Vanaf €50,- gratis verzending!

Heeft u ons item op RTL Eigen Huis & Tuin gezien?

Alles over Riviertafels

x

Maak kans op een epoxy rivier tafel pakket t.w.v. € 350,-