Resin Art Valentijnspakket

Resin Art Valentijnspakket
Resin Art Valentijnspakket voorbeeld 1
Resin Art Valentijnspakket voorbeeld 2
Resin Art Valentijnspakket
Resin Art Valentijnspakket voorbeeld 1
Resin Art Valentijnspakket voorbeeld 2
  • Voordelig valentijnspakket
  • Met epoxy, pigmenten en meer!
  • Verkrijgbaar t/m 14 februari 2023

Verras je geliefde dit jaar met een zelfgemaakt valentijnscadeau! Met dit voordelige pakket heb je alles in huis om je eigen hartvormige Resin Art schilderij te maken. Met de juiste epoxyhars, pigmenten, hulpmaterialen, hartvormige MDF plaat en heel veel liefde maak je het mooiste epoxy valentijnscadeau.

Dit pakket is verkrijgbaar tot en met 14 februari 2023.

Inhoud Resin Art Valentijnspakket

Het pakket bestaat uit epoxy giethars, 4 pigmenten, glitters, mengbekers, mengspatels, handschoenen en een hartvormige MDF schijf.

Product Aantal/Volume
RESION UV Resin Art epoxy LV 0,75 kg
Resi-Tint MAX (Titanium White) 50 gram
RESION MetalTint (Rose Red)  2 gram
RESION MetalTint (Peach Pink) 2 gram
RESION MetalTint (Glitter Gold) 2 gram
RESION FlakeTint (Rood) 2 gram
Hartvormige MDF plaat 1x
Mengbeker (400 ml) 4x
Mengbeker (650 ml) 1x
Mengspatels 10x
Nitril handschoenen 10x

Meer weten over Resin Art?

Wil je andere mallen of pigmenten gebruiken? Bekijk dan al onze Resin Art producten. Bestellingen boven de €50 worden gratis verzonden. Wil je meer informatie over de Epoxy, Resin Art of andere producten? Wij geven graag advies. Neem contact op door te bellen naar +31850220090 of stuur ons een e-mail naar support@polyestershoppen.nl.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

EP102 UV Resin Art Epoxy LV - A 0,5 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijk geldende voorschriften.
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

EP124 UV Resin Art Epoxy - B 0,25 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijk geldende voorschriften.
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

Productkeuzes

RESION
32,49 64,99
€ 32,50 (50%) korting
stuks
30 stuks op voorraad
Vandaag voor 17:00 uur besteld, vandaag verzonden!
  • Uitgebreid assortiment!
  • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
  • Gratis verzending vanaf €50,-
  • Gratis retourneren binnen 30 dagen