Araldite Fusion Epoxylijm

Araldite Fusion Epoxylijm
Araldite Fusion Epoxylijm
 • Zeer snel verhardende epoxylijm
 • Kant en klare dubbelspuit
 • Voor eenmalig gebruik

Araldite Fusion is een oplosmiddelvrije, snel verhardende 2-componenten epoxylijm. De speciale cartridge is eenvoudig in gebruik. Neem de cartridge uit de verpakking, trek aan de menger tot een klik hoorbaar is en de lijm is gebruiksklaar.

Deze epoxylijm van Araldite Fusion is zonder knoeien te gebruiken. Ideaal om altijd in je gereedschapskist te hebben voor reparaties onderweg, maar ook om in de werkplaats, in de keukenlade, de viskoffer en op de modelbouwtafel te hebben.

Kenmerken Araldite Fusion 

 • De 2 componenten mengen automatisch bij het uitdrukken.
 • Verpakking éénmalig te gebruiken. 
 • Hardt uit in slechts 90 seconden bij kamertemperatuur. 
 • Bestand tegen chemicaliën en oliën.

Toepassingen

Araldite Fusion epoxylijm is geschikt voor het verlijmen op de volgende materialen:

 • Ferro-metalen.
 • RVS.
 • Aluminium.
 • Keramiek.
 • Vele soorten kunststof (m.u.v. PE, PP en Teflon).

Technische eigenschappen:

Soortelijk gewicht: 1,16 g/cm3
Inhoud: 3 ml
Kleur: transparant

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

Productkeuzes

Araldite
9,99 9,99
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

Levertijd 21-30 werkdagen
 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf € 50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
6 Stuks € 9,49 € 3,00
12 Stuks € 8,99 € 12,00