Versachem Magnum Steel epoxy kneedpasta

Versachem Magnum Steel epoxy kneedpasta
Versachem Magnum Steel epoxy kneedpasta
 • Epoxy kneedpasta
 • Repareer leidingen onder druk
 • Hardt ook onder water uit

Met Versachem Magnum Steel epoxy kneedpasta kun je diverse industriële toepassingen snel repareren. Deze handige reparatiestick is uitermate geschikt voor het repareren van buizen, kranen, gietstukken, tanks, motorblokken, (motor)fietsen, auto’s, landbouwgereedschap en nog veel meer industriële toepassingen. De epoxy kneedpasta hecht op onder meer ijzer, aluminium, brons, staal, koper messing en de meeste kunststoffen. Hiermee is deze kneedpasta zeer breed inzetbaar en handig en snel in gebruik.

Eigenschappen epoxy kneedpasta

 • Stick van 56 gram.
 • Piektemperatuur: 150 °C.
 • Verwerkingstijd: 3-5 minuten.
 • Kleur: grijs.

Bestel epoxy kneedpasta eenvoudig online

Bij Polyestershoppen.nl bestel je epoxy kneedpasta en alles wat kleeft eenvoudig online. Bestellingen die voor 17:30 uur zijn geplaatst, heb je de volgende dag al in huis. Vanaf € 50,- is de verzending zelfs gratis! Betalen is bij ons ook achteraf mogelijk. Je betaalt dus pas als de epoxy kneedpasta in huis is. Heb je vragen over de epoxy kneedpasta of over een ander product? Wij geven graag advies. Bekijk alle veel gestelde vragen in ons adviescentrum of bel gratis één van onze specialisten via +3185 0220090.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

Productkeuzes

Versachem
19,99 19,99
Wacht niet te lang: de voorraad van dit product wordt niet opnieuw aangevuld. Bestel snel voordat het definitief uitverkocht is.
stuks
Nog maar 9 stuks op voorraad
Vandaag voor 17:00 uur besteld, vandaag verzonden!
 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf € 50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
6 Stuks € 18,99 € 6,00
12 Stuks € 17,99 € 24,00