Witte dakbedekking (Impermax LY)

Witte dakbedekking (Impermax LY)
Voorbeeld Impermax LY
Witte dakbedekking (Impermax LY)
Voorbeeld Impermax LY
 • 1-component dakbedekking
 • Ideaal voor zonnepanelen
 • Kleur: wit

Impermax LY is een witgekleurde vloeibare dakbedekking. Het product vormt een aromatisch en waterdicht polyurethaan membraan op daken, balkons en terrassen. Het rendement van Impermax LY is doorgaans 1kg/m2, afhankelijk van de laagdikte.

De witte dakbedekking houdt minder warmte vast en reflecteert zonlicht. Zonnepanelen presteren daardoor beter bij een lagere temperatuur. Het rendement stijgt met enkele procenten tot 10%. De ideale dakbedekking voor zonnepanelen dus! 

Voordelen Impermax LY

 • Eenvoudig te verwerken met roller en kwast.
 • Verhoogt het rendement van zonnepanelen bij lagere temperaturen.
 • Het materiaal hecht zich volledig aan de ondergrond. De dakbedekking hoeft dus niet gespijkerd, gebrand of gelijmd te worden.
 • Lekkage of beschadigingen zijn eenvoudig te lokaliseren en repareren.
 • Eenvoudig om te maken en te werken aan moeilijke details en vormen zoals schuine randen, dakdoorbrekingen en dakramen.
 • Minimaal brandgevaar omdat je niet met open vuur werkt.
 • Snel waterdicht, bijna direct regenvast.

Toepassingen

Deze witte dakbedekking is geschikt voor gebruik op vele verschillende ondergronden. Denk hierbij aan beton, baksteen, bitumineuze, staal, zink, aluminium en keramische tegels. Impermax LY is geschikt voor de volgende toepassingen:

 • Daken, balkons en terrassen
 • Baden en keukens
 • Vloeren die licht belopen worden
 • Trappen, stadions, tribunes

1-laagssysteem
Impermax LY is geschikt voor gebruik als 1-laaggssyteem over bestaande dakbanen als bitumen, EPDM, PVC en asfalt (verbruik: 1 kg/m2). Het dak kan na het aanbrengen van dit systeem weer 10 jaar mee!

2-laagssysteem
De vloeibare dakbedekking is, in combinatie met polyestervlies, ook geschikt als volledig dakbedekkingssysteem (verbruik: 2,5 kg/m2). Het dak kan na het aanbrengen van dit systeem minimaal 25 jaar mee!

Gebruiksinstructies

Impermax LY is eenvoudig in gebruik. Volg hiervoor de onderstaande instructies. Voor een optimale hechting adviseren wij om te werken op een waterpas oppervlak, vrijgemaakt van stof, losse deeltjes, olie etc. Scheuren moeten bovendien eerst worden gerepareerd. 

 • Open de verpakking en meng de inhoud met een spiraalmenger tot er een homogene massa ontstaat.
 • Laat het product even rusten om luchtbellen te laten ontsnappen.
 • Verdun het materiaal met maximaal 5% Impermax verdunner.
 • Breng de vloeibare dakbedekking aan met een roller of kwast (het verbruik is 1kg/m2).
 • Laat de dakbedekking vervolgens minimaal 4-8 uur uitharden. De uithardingstijd is afhankelijk van de omstandigheden van de omgeving. Bekijk de technische documentatie voor een overzicht van de aanbevolen uithardingstijd van Impermax LY. 

Onder normale omstandigheden bereikt het membraan in 3 dagen 90% zijn volledige eigenschappen. Na 1 of 2 dagen is het product beloopbaar maar de uiteindelijke hardheid wordt pas na 10 of 15 dagen bereikt. Wij adviseren om deze tijd aan te houden voordat je het dak met water gaat belasten. Hulpmaterialen kun je reinigen met aceton.

Na opening 6 maanden houdbaar met gesloten deksel.

Tip: gebruik Impermax Primer (Porosity Sealer Flex) om de hechting van de dakbedekking te verbeteren op EPDM en PVC daken. Ga je werken op een bitumen dak? Gebruik deze primer dan om het 'doorbloeden' te voorkomen. Gebruik bij het werken op zink altijd een primer.

Eigenschappen

Inhoud: 6 kg, 25 kg
Kleur: wit (kan in de loop der jaren vergelen) 
VOC-gehalte: 314 g/l
Viscositeit: 15.000 mPa.s (20°C)
Verwerkingstijd: 4-6 uur (20°C)
Droogtijd: 4-8 uur
Verwerkingstemperatuur: 0-30 °C
Hardheid: 60-65A (shore)
Maximale rek: 402%
Verbruik:
circa 1kg/m2
Primer: Impermax Porosity Sealer Flex
Verdunner: Rayston PU Solvent
Houdbaarheid: 6 maanden
Levensduur (1 laagsysteem): 10 jaar
Levensduur (2 laagsysteem): 25 jaar

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker
Overall

Gevaar

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H373B Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
MDI Vanaf 24 augustus 2023 is een passende opleiding vereist voor industrieel of professioneel gebruik
Ontvlambaar
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

Polyestershoppen
64,99 64,99
Inhoud Prijs
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf € 50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
5 Stuks € 63,37 € 8,10
10 Stuks € 61,74 € 32,50
15 Stuks € 60,12 € 73,05