Resion epoxy giethars

RESION transparante epoxy giethars
RESION transparante epoxy giethars verpakkingen
RESION transparante epoxy giethars
RESION transparante epoxy giethars verpakkingen
 • Glashelder tot 3cm gieten
 • Stinkt niet / Oplosmiddelvrij
 • 45 min. verwerkingstijd

Resion 2K GIET is een hoge kwaliteit epoxy giethars voor transparante gietingen. De epoxy giethars is uitermate geschikt om voorwerpen zoals munten en kwetsbare voorwerpen in te gieten. Tevens is deze gietepoxy zeer geschikt om een dikke glasachtige laag te gieten op tafelbladen, barbladen, keukenbladen, sloophout, steigerhout en meer. Ook kunnen decoratieve, speciale effecten gecreëerd worden bijvoorbeeld door de giethars in te kleuren met epoxypigmentmetallic poederpigmenten of door LED verlichting te gebruiken.

Tip: Ben je op zoek naar een epoxy die zeer UV stabiel is en waar je dus geen UV stabilisator voor nodig hebt? Maak dan gebruik van onze RESION UV Epoxy Resin of RESION Resin Art epoxy. Laatstgenoemde hars is verkrijgbaar in 3 mates van viscositeit: Lage viscositeitMedium viscositeit en Hoge viscositeit!

Gebruik

De epoxy giethars van Resion bestaat uit epoxyhars EP BASIS en epoxyverharder 2K GIET. Voordat je aan de slag gaat, dien je beide componenten in de juiste mengverhouding goed met elkaar te mengen. We raden aan hiervoor gebruik te maken van een weegschaaltje, een mengspatel en een mengbeker. Na het mengen kun je veilig met de giethars aan de slag want deze is oplosmiddelvrij en ruikt niet/nauwelijks. Je favoriete voorwerpen kun je eenvoudig tot 3 cm dik gieten. De giethars vloeit waterpas uit, hecht op bijna alle ondergronden en is in meerdere lagen over elkaar te gieten.

Tip: Voeg circa 1% aan UV stabilisator toe om te voorkomen dat de hars op lange termijn zal vergelen!

Alle eigenschappen van Resion epoxy giethars op een rij

 • Oplosmiddelvrij
 • Ruikt niet/nauwelijks
 • Met onze UV stabilisator zelfs buiten te gebruiken zonder verkleuring
 • Tot 3 cm dik te gieten
 • In meerdere lagen over elkaar te gieten
 • Helder eindresultaat
 • Hoge krasvastheid en bescherming
 • Vloeit waterpas uit
 • Hecht op bijna alle ondergronden (hout, beton, kunststof, etc.)
 • In te kleuren met een pigment naar keuze (elke RAL kleur)
 • Verharder wordt bijgeleverd

Verbruik

Primerlaag ca. 150-250 gram/m2 (alleen noodzakelijk bij zuigende ondergrond zoals hout, beton, etc. Verbruik afhankelijk van zuigkracht ondergrond). Gietlaag ca. 1100 gram/m2 per mm laagdikte. 1 kg epoxy is ongeveer 0,9 liter.

Verpakking Hars (EP101) Verharder (EP121) Liter totaal
160 gram 100 gram 60 gram 140 ml
0,8 kg 0,5 kg 0,3 kg 0,72 liter
1,6 kg 1 kg 0,6 kg 1,44 liter
8 kg 5 kg 3 kg 7,2 liter
16 kg 10 kg 6 kg 14,4 liter
32 kg 20 kg 12 kg 28,8 liter
64 kg 40 kg 24 kg 57,6 liter

Voor de jerrycans (vanaf 8 kg sets) hebben we ook handige tapkraantjes.

Mengverhouding: 100:60 (100 gram hars, 60 gram verharder)
Verwerkingstijd: 30 tot 60 minuten (20℃)
Stofdroog na: ca. 6-12 uur (20℃)
Hanteerbaar na: 12-18 uur (20℃)
Minimale verwerkingstemperatuur: 12℃
Volledige doorharding: 3-5 dagen
Houdbaarheid: 1 jaar (bij 15-20 graden en donker bewaard)

Eenvoudig alle verhoudingen in een schema? Bekijk dan het Mengschema epoxyhars (100:60)

Resion epoxy giethars kopen

De epoxy giethars van Resion kun je bij Polyestershoppen.nl eenvoudig online bestellen. Vóór 17:30 uur besteld is de volgende dag al in huis. Wil je meer informatie ontvangen of heb je een vraag over één van onze Resion producten? Neem dan contact op door te bellen naar +31850220090 of een e-mail te sturen naar support@polyestershoppen.nl.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

EP101 Epoxyhars BASIS 100 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

EP121 Epoxyverharder 2K GIET 60 gr

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

Productkeuzes

RESION Epoxy giethars

Bereken hoeveel je nodig hebt

Inhoud Prijs
sets

Prijs:

€ 10,99
Op werkdagen voor 17:30 besteld, dezelfde dag verzonden!
Ruim op voorraad, morgen in huis!
 • Levering uit voorraad!
 • iDEAL, MasterCard, VISA, PayPal of op rekening
 • Ochtendlevering, avondlevering of dezelfde dag nog!
 • Vanaf €50,- gratis verzending!

Bereken hoeveel je nodig hebt

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
2 Set € 10,44 € 1,10
4 Set € 9,89 € 4,40