Persoonlijke bescherming

Persoonlijke bescherming. Wij krijgen geregeld vragen over persoonlijke bescherming bij het werken met bijvoorbeeld epoxy en polyester. Moet je bijvoorbeeld een dampmasker dragen tijdens het werken met epoxy? En is epoxy schadelijk voor je gezondheid? Veel kunstharsen kunnen, zonder de juiste beschermingsmiddelen, schadelijk zijn voor de gezondheid. Het is daarom belangrijk dat je de juiste beschermingsmiddelen gebruikt. In dit artikel leggen wij je alles uit over de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) die wij adviseren te gebruiken tijdens het werken met onze producten!

Werken met polyesterhars

Tijdens het werken met de polyesterharsen van Polyestershoppen dienen de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën in acht genomen te worden. Dit betreft het volgende:

 • Contact met huid en ogen vermijden.
 • Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
 • Beschermende kleding afzonderlijk bewaren.
 • Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
 • Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • Werk in een goed geventileerde ruimte.

Ademhalingsbescherming: maak tijdens het aanmaken en verwerken van polyester altijd gebruik van een dampmasker. Je kunt bijvoorbeeld het 3M 4251 halfgelaatsmasker met bijbehorende filters gebruiken ter bescherming tegen dampen. Wil je langdurig beschermd blijven, dan is een masker met aparte filters aan te raden zodat deze tijdig vervangen kunnen worden.

Handbescherming: draag bij het verwerken van polyester altijd veiligheidshandschoenen. Het materiaal van de handschoenen moet ondoorlatend zijn en bestand zijn tegen het product/de stof/de bereidingsmethode. Voor elke nieuwe toepassing van de handschoen moet de dichtheid ervan worden gecontroleerd.

Oog- en lichaamsbescherming: draag een nauwaansluitende veiligheidsbril en geschikte werkkleding (zoals een wegwerpoverall).

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

Tip: voor het veilig verwerken van polyester hebben wij een compleet "Polyester veiligheidspakket" samengesteld.

Werken met siliconenrubber

Tijdens het werken met de siliconen gietrubber van Polyestershoppen dienen de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën in acht genomen te worden. Dit betreft het volgende:

 • Contact met huid en ogen vermijden.
 • Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
 • Beschermende kleding afzonderlijk bewaren.
 • Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
 • Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Ademhalingsbescherming: je kunt deze siliconen gebruiken zonder ademhalingsbescherming, mits je werkt in een ruimte die je voldoende kunt ventileren.

Handbescherming: draag tijdens het werken met siliconenrubber altijd (nitril) handschoenen.

Oogbescherming: draag tijdens het werken met siliconen een nauwaansluitende veiligheidsbril om contact met de ogen te voorkomen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

Tip: lees de veiligheidsbladen van siliconen voor uitgebreide veiligheidsinformatie.

Werken met polyurethaan giethars

Ventilatie: geen speciale vereisten voor ventilatie. Een goede algemene ventilatie zou voldoende moeten zijn om blootstelling aan luchtverontreinigingen op de werkplek onder controle te houden.

Ademhalingsbescherming: gebruik, bij ontoereikende ventilatie, een geschikt adembescherming masker. Een aanbevolen masker is een masker met een A-P2 filter (anorganische dampen, deeltjes).

Handbescherming: bescherm tijdens het werken met polyurethaan giethars je handen goed met latex, neoprene of nitril handschoenen. Controleer voor gebruik altijd de dichtheid van de handschoen.

Oogbescherming: draag tijdens het werken met PU giethars een veiligheidsbril om te voorkomen dat de ogen worden blootgesteld aan spatten, nevel, gassen of stof.

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

Tip: lees de veiligheidsbladen van PU giethars voor uitgebreide veiligheidsinformatie.

Werken met DD lak

Tijdens het werken met Double Coat DD lak dienen de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën in acht te worden genomen. Dit betreft het volgende:

 • Contact met huid en ogen vermijden.
 • Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
 • Beschermende kleding afzonderlijk bewaren.
 • Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
 • Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw gebruiken.

Ademhalingsbescherming: tijdens het werken met DD lak wordt een halfgelaatsmasker voor organische dampen en oplosmiddelen volgens EN140 type A1 of A2 aanbevolen.

Handbescherming: draag bij het verwerken van DD lak altijd veiligheidshandschoenen. Het materiaal van de handschoenen moet ondoorlatend zijn en bestand zijn tegen het product/de stof/de bereidingsmethode. Controleer voor gebruik altijd de dichtheid van de handschoen. Het gebruik van latex of nitril handschoenen is de meest geschikte keuze voor het werken met DD lak.

 • Voor langdurig contact: nitril handschoenen.
 • Als bescherming tegen spatten: nitril handschoenen.
 • Niet geschikt: handschoenen van leer of van dikke stof.

Oogbescherming: voor het werken met DD lak adviseren wij om gebruik te maken van een nauw aansluitende veiligheidsbril.

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

Tip: lees de veiligheidsbladen van DD lak voor uitgebreide veiligheidsinformatie.

Werken met aceton

Ademhalingsbescherming: bij het verwerken van grote hoeveelheden aceton of bij gebruik in een lastig ventileerbare ruimte adviseren wij om gebruik te maken van een dampmasker. Bij het verwerken van kleine hoeveelheden aceton kun je er ook voor kiezen om geen masker te dragen. Zorg dan wel dat de ruimte goed geventileerd wordt!

Handbescherming: tijdens het werken met aceton adviseren wij om altijd gebruik te maken van latex of neopreen handschoenen. Controleer voor gebruik altijd de dichtheid van de handschoen.

Oogbescherming: gebruik een nauw aansluitende veiligheidsbril tijdens het werken met aceton om contact met de ogen te voorkomen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • Latex of neoprene handschoenen.
 • Dampmasker of zorg voor goede ventilatie van de ruimte.
Tip: lees de veiligheidsbladen van Aceton voor uitgebreide veiligheidsinformatie.

Veiligheid bij schuren en slijpen

Ook tijdens het schuren is het belangrijk dat je veilig te werk gaat. Zorg daarom altijd dat je handschoenen draagt om je handen te beschermen en dat je een stofmasker draagt om jezelf te beschermen tegen de fijne deeltjes die tijdens het schuren vrijkomen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

Product adviseur
 • Advies van experts
 • Supersnelle levering met PostNL
 • Betaal achteraf

Producten die gebruikt zijn in dit artikel

Product 1 van de 15

Heeft u een vraag?

Heb je een specifieke vraag? Bel met één van onze specialisten voor gratis advies +3185 0220090