Glow in the dark Epoxy Giethars

Glow in the Dark epoxy giethars
Glow in the Dark epoxy giethars
  • Geeft licht in het donker
  • Eenvoudig te verwerken
  • In 3 kleuren te verkrijgen

Wil je graag glow in the dark epoxy kopen? Bekijk dan het aanbod op Polyestershoppen.nl. In onze webshop vind je alles benodigdheden om te starten met epoxy en resin art & kunst. Creëer eenvoudig de meest fantastische effecten met deze helder oplichtende giethars. Deze epoxy giethars laadt zich op gedurende de dag en gloeit circa 8 uur lang als het donker is. Heb je vragen over de glow in the dark epoxy? Stel je vraag aan onze specialisten, ze staan voor je klaar! 

Toepassing Glow in the dark Epoxy

Meng de epoxyhars en de verharder met elkaar in de verhouding 100:60 en voeg hier 10-40% pigment aan toe. Breng de glow in the dark epoxy vervolgens aan in laagdiktes van ongeveer 1 mm (40% poeder toegevoegd) of minder (tot 10%) als je dikkere gietdelen maakt. Gebruik de glow in the dark epoxy giethars voor onder andere sieraden, tafels en speelgoed of gebruik het als vulling in hout voor bijvoorbeeld tafelbladen.

Glow in the dark epoxy is te verkrijgen in de kleuren groen, aquamarijn blauw en kobaltblauw. De epoxy is overdag crêmewit van kleur en in het donker schijnt de epoxy in de door jouw gekozen kleur.


In de bovenstaande video legt CreaChick je uit hoe je een tafeltje ingiet met Glow in the dark epoxy.

Eigenschappen

Hieronder vind je meer informatie over de eigenschappen van de Glow in the dark epoxy.

Set Hars (EP101) Verharder (EP121) Pigment
0,88 kg 0,5 kg 0,3 kg 80 gram
1,76 kg 1 kg 0,6 kg 160 gram
8,75 kg 5 kg 3 kg 0,75 kg

Mengverhouding epoxy: 100:60
Toevoeging glow in the dark poeder: ca. 10-40%
Verwerkingstijd: ca. 40 minuten
Basiskleur (daglicht): wit-geel
Gloeikleur: groen, aquamarijn blauw of kobaltblauw
Verharder: bij levering inbegrepen
Verpakking: 0,88 kg, 1,76 kg, 8,75 kg

Glow in the dark Epoxy Giethars kopen?

De glow in the dark epoxy giethars van RESION kun je eenvoudig bij Polyestershoppen kopen. Bestel vandaag voor 17:30 uur zodat je de hars morgen al in huis hebt. Wil je meer informatie over de glow in the dark epoxy giethars? Wij geven graag advies. Neem contact op door te bellen naar +31850220090 of stuur een e-mail naar support@polyestershoppen.nl. 

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

EP121 | Epoxyverharder 2K GIET | 300 gr

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

EP101 | Epoxyhars BASIS | 500 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
P264A Na het werken met dit product handen grondig wassen.
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

Productkeuzes

RESION
36,99 36,99
Inhoud Prijs
sets

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

  • Uitgebreid assortiment!
  • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
  • Gratis verzending vanaf € 50,-
  • Gratis retourneren binnen 30 dagen