Voedselveilige epoxy

Voedselveilige epoxy
Voedselveilige epoxy
 • Epoxy zonder bisphenol F
 • Voor snijplanken, etagères, etc.
 • Hoge viscositeit

Een mooie heldere epoxyhars geschikt voor voedselcontact. Ideaal om bijvoorbeeld epoxy serveerplanken, etagères, kaasplanken, mesheften en borden te voorzien van een voedselveilige laag. Daarnaast is deze epoxy zeer geschikt om wijn- en watervaten waterdicht te beschermen. De voedselveilige epoxy heeft een hogere viscositeit dan de standaard RESION UV Epoxy en is dus iets dikker.

Let op: Door het toevoegen van pigment verliest de epoxy zijn voedselveilige eigenschappen.

Door het ontbreken van bisphenol F, een stof die in veel kunststof producten zit, is deze epoxyhars uitgehard geschikt voor contact met voedsel. Deze gecertificeerde hars is dus veilig voor contact met voedsel en is zonder zorgen te gebruiken.

Voordelen van deze voedselveilige epoxyhars

 • Vrij van bisphenol F
 • Oplosmiddelvrij
 • Geurarm
 • Zeer transparant
 • Hoge krasvastheid en bescherming

Eigenschappen

Verpakking  Hars (EP205)  Verharder (EP121)
1,6 kg 1 kg 0,6 kg
8 kg 5 kg 3 kg

Mengverhouding: 100:60 (100 gram hars, 60 gram verharder)
Viscositeit: 10.000mPa
Verwerkingstijd: 30 tot 60 minuten (20℃)
Stofdroog na: ca. 6-12 uur (20℃)
Hanteerbaar na: 12-18 uur (20℃)
Minimale verwerkingstemperatuur: 15℃
Volledige doorharding: 3-5 dagen
Houdbaarheid: 1 jaar (bij 15-20°C en donker bewaard)

Eenvoudig alle mengverhoudingen in een schema? Bekijk dan het Mengschema epoxy (100:60).

Voedselveilige epoxy kopen?

Bestel nu je voedselveilige epoxy giethars om de mooiste producten mee in te gieten bij Polyestershoppen.nl. Bestellingen vanaf €50 worden gratis verzonden. Heb je een vraag over de Voedselveilige epoxyhars of kunnen we je ergens anders mee van dienst zijn? Neem contact op met één van onze specialisten? 

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

EP215 Verharder voor 2K Voedselveilige epoxy 0.6kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

Productkeuzes

Voedselveilige epoxy
Inhoud Prijs
sets

Prijs:

€ 34,99
Vandaag voor 17:30 besteld, vandaag verzonden!
Ruim op voorraad, morgen in huis!
 • Levering uit voorraad!
 • iDEAL, MasterCard, VISA, PayPal of op rekening
 • Ochtendlevering, avondlevering of dezelfde dag nog!
 • Vanaf €50,- gratis verzending!

Heeft u ons item op RTL Eigen Huis & Tuin gezien?

Alles over Riviertafels

x

Maak kans op een epoxy rivier tafel pakket t.w.v. € 350,-