DD Lak verharder

DD Lak verharder 170 gram (rood)
DD Lak verharder 330 gram (wit)
DD Lak verharder 2,5 kg
DD Lak verharder 170 gram (rood)
DD Lak verharder 330 gram (wit)
DD Lak verharder 2,5 kg
  • Verharder voor DD Lak
  • 170gr, 330gr & 2,5kg

Deze verharder is geschikt voor de Double Coat DD lakken uit ons assortiment. Deze 2-component lak bestaat uit 2 componenten; basis (A) en verharder (B). Beide componenten dien je goed met elkaar te mengen alvorens je de lak gaat aanbrengen.

DD Lak wordt bij Polyestershoppen altijd inclusief verharder geleverd. De verharder is ook los te bestellen. De DD Lak verharder wordt geleverd in verschillende verpakkingen. Kijk vooraf goed hoeveel verharder je nodig hebt.

Inhoud

  • 170 gram (voor 0,5 kg DD Lak)
  • 330 gram (voor 1 kg DD Lak)
  • 2,5 kg (voor 7,5 kg DD Lak

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Dampmasker

Waarschuwing

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H332 Schadelijk bij inademing.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Ontvlambaar
Schadelijk

Productkeuzes

DD Lak verharder
Inhoud Prijs
stuks

Prijs:

€ 9,99
Op werkdagen voor 17:30 besteld, dezelfde dag verzonden!
Ruim op voorraad, morgen in huis!
  • Levering uit voorraad!
  • iDEAL, MasterCard, VISA, PayPal of op rekening
  • Ochtendlevering, avondlevering of dezelfde dag nog!
  • Vanaf €50,- gratis verzending!