3M Scotch-Weld Acrylaatlijm DP8010

3M Scotchweld DP-8010 lijm voor PE
3M DP-8010 applicatiepistool
3M Scotchweld DP-8010 lijm voor PE
3M DP-8010 applicatiepistool
  • Lijmt PE en PP
  • Zeer sterke verlijming
  • In handige dubbelspuit

Bij Polyestershoppen koop je alles wat kleeft, zo ook de Scotch-Weld lijm van 3M. Deze lijm is speciaal ontworpen voor het verlijmen van laagenergetische kunststoffen met elkaar of met andere materialen. Polyethyleen en polypropyleen zijn moeiteloos te lijmen met het Scotch-Weld lijmpistool van 3M.

Moeiteloos polyethyleen en polypropyleen lijmen

Polyethyleen is één van ’s werelds meest gebruikte kunststoffen dat voor de meest uiteenlopende dagelijkse producten gebruikt wordt. Denk hierbij aan plastic emmers en speelgoed. Polypropyleen is een behoorlijk harde kunststof en wordt onder meer gebruikt voor containers en jerrycans. Polyethyleen en polypropyleen zijn zeer goed onderling met elkaar te lijmen met behulp van deze 3M Scotch-Weld lijm. Ook zijn deze kunststoffen goed te lijmen op materialen als aluminium, staal, glas, hout en hard PVC. Een zeer veelzijdige lijm dus! Omdat deze kunststoffen in veel producten verwerkt zitten, zul je de 3M lijm zeker met regelmaat nodig hebben als je aan het klussen bent. Als je aan de rechterzijde naast het product het applicatiepistool en de mengbuizen meebestelt, kun je direct met de juiste lijm voor jouw klus aan de slag.

Bestel de 3M lijm bij Polyestershoppen

Polyethyleen en polypropyleen met elkaar verlijmen of op andere ondergronden lijmen, was nog nooit zo eenvoudig. Bestel deze 3M lijm eenvoudig online. Bestel je vandaag voor 17:00 uur? Dan wordt de PE lijm vandaag nog verzonden. Heb je nog vragen? Neem dan een kijkje in ons informatiecentrum, neem contact op door te bellen naar +31 85 022 0090 of stuur een e-mail naar support@polyestershoppen.nl

Eigenschappen Scotch-Weld DP8010:

  DP8010
Inhoud 45 ml
Kleur Blauw
Verwerkingstijd 10 min.
Tijd tot aanvangsterkte 30 min.
Hardheid Shore D 55-60
Geur Mild
Afschuifsterkte 19 N/mm²
Afpelsterkte 28 N/mm²
Chemische bestendigheid ***
Viscositeit 27.000 mPa.s
Soortelijk gewicht 1,03 g/cm³

Hechting Scotch-Weld DP8010

  DP8010
Hecht op PE (Polyethyleen) **
Hecht op HDPE **
Hecht op PP (polypropyleen) *
Hecht op PTFE (Teflon) *
Hecht op ABS **
Hecht op PC *
Hecht op PMMA  
Hecht op vezelversterkte producten **
Hecht op aluminium **
Hecht op gegalvaniseerd staal **
Hecht op blank staal *

Applicatiepistool:

Mengbuizen:

Je kunt direct aan de slag als je in het configuratiescherm aan de rechterzijde het applicatiepistool en de mengbuizen bijbestelt.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H341 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid
Milieugevaarlijk

Productkeuzes

3M
52,99 52,99
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

  • Uitgebreid assortiment!
  • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
  • Gratis verzending vanaf € 50,-
  • Gratis retourneren binnen 30 dagen