De IJssel IJmofix Plamuur Set

IJmofix Plamuur Set
IJmofix Plamuur Set
 • Polyester plamuur
 • Geschikt voor kleine reparaties
 • Snelle doorharding

De IJmofix Plamuur Set van De IJssel is geschikt voor kleine beschadigingen in polyester, hout, aluminium of aan voorbehandelde metalen boven de waterlijn. De twee componenten polyester plamuur is wit van kleur en is daarom zeer geschikt voor reparaties aan witte (of lichtgekleurde) polyester ondergronden. Deze polyester plamuur heeft een snelle doorharding en een geringe krimp. Tevens is IJmofix na 30 minuten goed schuurbaar.      

Voordelen IJmofix Plamuur Set

 • Speciaal ontwikkeld voor reparaties aan witte (of lichtgekleurde) polyester ondergronden.
 • Direct over te schilderen met DD Lak. 
 • Snelle doorharding.
 • Uitstekende hechting op polyester ondergronden.
 • Uitstekend schuurbaar na 30 minuten.

Gebruiksaanwijzing 

Zorg dat je het oppervlak eerst goed schoonmaakt, ontvet en schuurt voordat je begint met het plamuren met IJmofix. Weeg de gewenste hoeveelheid IJmofix (basis) af en meng deze vervolgens zeer grondig met de verharder volgens de juiste mengverhouding (100 gewichtsdelen basis, 2 gewichtsdelen verharder). Maak slechts een hoeveelheid aan die binnen de verwerkingstijd kan worden aangebracht. Breng de polyesterplamuur vervolgens naar wens aan met een plamuurmes en strijk het oppervlak zo strak mogelijk af. Na 60 minuten (bij 20°C) kun je een nieuwe laag IJmofix of Double Coat aanbrengen, nadat je de eerste laag hebt geschuurd met korrel 120 a 180. 

Eigenschappen

Inhoud: 500 gram
Kleur: Wit
Mengverhouding: 100:50 (gewichtsdelen)
Dichtheid: circa 2,0 g/cm3
Aanbevolen laagdikte: afhankelijk van conditie ondergrond
Stofdroog: na 10 minuten
Schuurbaar: na 30 minuten
Overschilderbaar: na 60 minuten
Houdbaarheid: indien niet gemengd, tenminste 6 maanden in originele verpakking op een koele en vorstvrije plaats

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

De IJssel IJmofix plamuur set
stuks
19 stuks op voorraad

Prijs:

€ 13,99
Vandaag voor 17:30 besteld, vandaag verzonden!
Ruim op voorraad, morgen in huis!
 • Levering uit voorraad!
 • iDEAL, MasterCard, VISA, PayPal of op rekening
 • Ochtendlevering, avondlevering of dezelfde dag nog!
 • Vanaf €50,- gratis verzending!