Polyester fijnplamuur

Polyester plamuur (250 gram)
Polyester plamuur (250 gram)
 • Voor zeer fijne afwerking
 • Makkelijk te schuren
 • Inhoud: 250 gram & 1 kg

RESION Polyester fijnplamuur is een zeer fijne afwerkplamuur op basis van polyester. Deze 2-componenten plamuur is ontworpen om oppervlakken strak af te werken, kleine gaatjes te vullen en oneffenheden glad te strijken. In tegenstelling tot traditionele polyester plamuren biedt polyester fijnplamuur de mogelijkheid om het oppervlak volledig strak af te werken. Bovendien beschikt dit type plamuur over een snelle doorharding en is het gemakkelijk te schuren.

Het polyester afwerkplamuur hecht op ondergronden van polyester, hout, beton, metaal, glasvezelversterkte kunststof (GVK) en andere plamuren. Met de standaard bijgeleverde BPO verharder en kleine spatel kun je het plamuur direct verwerken.

Voordelen polyester fijnplamuur

 • Plamuur voor een zeer fijne afwerking.
 • Snelle doorharding.
 • Goed schuurbaar.
 • Uitstekende hechting op polyester, hout en metaal.
 • Inclusief verharder en kleine spatel.

Verwerking

Maak de ondergrond droog, stof- en vetvrij. Meng de basiscomponent van het polyester fijnplamuur met circa 3% van de bijgeleverde verharder. Maak de plamuur aan op een plamuur mengbord en verwerk deze met een plamuurmes of een Japanspachtel. De verwerkingstijd bedraagt circa 5 tot 15 minuten bij een temperatuur van 20°C.

Tip voor na verwerking

Maak het gereedschap na de klus schoon met thinner of aceton (voordat de plamuur uithardt).

Eigenschappen

Verpakking: 0,25 kg, 1 kg
Verwerkingstijd: 5-15 minuten (20℃)
Kleur: gebroken wit
Consistentie: thixotroop/pasta

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

Vosschemie
7,99 7,99
Inhoud Prijs
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf € 50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen