Romar-Voss PU Dakgoot coating

Romar-Voss PU Dakgootcoating
Romar-Voss PU Dakgootcoating basis
Romar-Voss PU Dakgootcoating verharder
Romar-Voss PU Dakgootcoating
Romar-Voss PU Dakgootcoating basis
Romar-Voss PU Dakgootcoating verharder
 • Laat je dakgoten niet wegrotten
 • 2 componenten verpakking
 • Verpakking; 1,5 kg

Laat je zink dakgoten niet wegrotten met deze PU dakgoot coating. Deze 2-componenten slijtvaste polyurethaan coating heeft uitstekende hechting op onder andere zink. Door blootstelling aan het buitenklimaat kan de levensduur van zink weer aanzienlijk verkort worden. Met de dakgoot coating bescherm je het zinkwerk en jouw dakgoot, zodat deze weer jaren onderhoudsvrij is.

Bescherm je dakgoten duurzaam. Gebruik hier deze coating voor dakgoten van Romar-Voss voor. Geschikt voor herstel, stopzetten van aantasting en bescherming van je oude zinken dakgoten. Bestand tegen hitte en kou.

Kenmerken PU dakgoot coating

 • Dikke laag, 500 tot 700 micron
 • Zilverkleurig
 • UV-bestendig
 • Goede hechting

Verpakking

Deze coating wordt geleverd in een handige 2 componenten verpakking. Het heeft een zilverkleurig aanzien en is uitsluitend ontwikkeld voor bescherming en herstel van aangevreten dakgoten. Professionele dakdekkers gebruiken het graag bij hoog hangende dakgoten aan kerken, kloosters en kastelen. Vervangen is duur en arbeidsintensief. PU dakgootcoating is dè oplossing.

Eén verpakking (1,5 kg) is, naargelang de breedte van de goot, voldoende om 4 tot 8 meter gootlengte te bekleden. Elke verpakking bevat gratis een strook weefsel voor reparatie van naden en scheuren.

Eigenschappen

Verpakking: 1,5 kg
Verbruik: ca. 600 gr/m2 per laag
Mengverhouding: 4:1 (gewichtsdelen)

 

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker

Gevaar

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P284 [Bij ontoereikende ventilatie] adembescherming dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

Dakgoot coating
stuks
15 stuks op voorraad

Prijs:

€ 27,99
Vandaag voor 17:30 besteld, vandaag verzonden!
Ruim op voorraad, morgen in huis!
 • Levering uit voorraad!
 • iDEAL, MasterCard, VISA, PayPal of op rekening
 • Ochtendlevering, avondlevering of dezelfde dag nog!
 • Vanaf €50,- gratis verzending!