Froth-Pak Spuitbaar PU schuim 400 en 1400 liter

Froth-Pak FP180 PU schuim (400 liter)
Froth-Pak FP600 PU schuim (1400 liter)
Froth-Pak FP180 PU schuim (400 liter)
Froth-Pak FP600 PU schuim (1400 liter)
 • Hoge kwaliteit PU schuim
 • Zeer hoge isolatiewaarde
 • Zeer gebruiksvriendelijk

Met de Froth-Pak sets produceer je eenvoudig en razendsnel PU schuim van de hoogste kwaliteit. Het isolatieschuim stolt in circa 60 seconden en is na 10 minuten al volledig uitgehard. Het uitgeharde schuim heeft een zeer hoge isolatiewaarde en voegt structurele ondersteuning toe aan de meeste ondergronden (inclusief hout, metaal en glas). Daarnaast dempt Froth-Pak geluid, vult het holtes en zorgt het voor een perfecte luchtafdichting.

Het spuibare polyurethaan schuim wordt geleverd met 2 druktanks en is zeer gebruiksvriendelijk. Na montage van een slangenset is de set klaar voor gebruik. Je hebt dus geen compressor nodig. Het isolatieschuim kan gedoseerd worden aangebracht met het spuitpistool (meegeleverd met de slangenset) op bijvoorbeeld wanden, plafonds, daken en in kieren.

Een van de voordelen van het Froth-Pak PUR schuim is dat deze goed kleeft en een gesloten celstructuur heeft. Dat maakt het zeer geschikt voor isolatie van plafonds of verticale oppervlaktes.

Voordelen Froth-Pak PU schuim

 • Fijncellig vochtdicht systeem
 • Zeer hoge isolatiewaarde (lambda waarde 0,021)
 • In 10 minuten al uitgehard
 • Geen condens meer
 • Eenvoudig zelf aan te brengen

Gebruiksinstructies

In de onderstaande video legt Kees uit hoe je de Froth-Pak klaar voor gebruik maakt. Zorg dat de cilinders tijdens gebruik de juiste temperatuur van 24-30°C hebben. Gebruik hier eventueel onze Froth-Pak verwarmingsmatten voor. Lees voor gebruik de gebruiksinstructies aandachtig door. 

Rekenvoorbeelden

 • Met een set van 400 liter kun je 13 m2 voorzien van een laag van 3 cm dikte, of 4 m2 voorzien van een laag van 10 cm dikte.
 • Met een set van 1400 liter kun je 45 m2 voorzien van een laag van 3 cm dikte, of 14 m2 voorzien van een laag van 10 cm dikte.

Bovenstaande gegeven is een voorbeeld. Je kunt uiteraard ook andere diktes spuiten.

Benodigde accessoires

Zoals je in de video hebt kunnen zien, zijn er een aantal accessoires benodigd om het isolatieschuim op een goede manier te kunnen verwerken. Met de onderstaande accessoires ga je efficiënt, effectief en veilig te werk. Froth-Pak wordt geleverd exclusief de benodigde accessoires.

Aanbevolen accessoires 

Froth-Pak toepassingen

Het Froth-Pak isolatieschuim is geschikt voor diverse toepassingen, zoals:

 • Fabricage van polyester beelden;
 • Isolatie van stalen, polyester en aluminium boten;
 • Isolatie van koelcellen, vriesruimtes, koelwagens, etc.;
 • Isolatie van daken, kelders en kruipruimtes;
 • Vullen van holle ruimtes;

Eigenschappen

Verpakking Inhoud
Cilinder (blauw & rood)
Froth-Pak 180 Set a 400 liter  Polyol + Isocyanaat
Froth-Pak 600 Set a 1400 liter Polyol + Isocyanaat

Gewicht: Ca. 30-35 kg/m3
Thermische geleiding: lambda 0,021 W/(m.K)
R waarde bij 3 cm dikte: R = 1,4 w/m2
R waarde bij 10 cm dikte: R = 4,7 w/m2
Drukvastheid: ca. 180 kPa
Brandveiligheid (NF EN 13501-1): Class E
Uitschuimen: in 30-45 seconden

Deze set is meerdere malen te gebruiken. Zie de gebruiksaanwijzing voor instructies over het bewaren van Froth-Pak. Bekijk voor meer informatie over het werken met Froth-Pak polyurethaan schuim de technische documentatie

Vragen over Froth-Pak PU schuim?

Heb je vragen over het gebruik van isolatieschuim of heb je advies nodig over jouw isolatieproject? Neem gerust contact op met onze specialisten. Wij helpen je graag verder om van jouw project een succes te maken! Neem ook eens een kijkje in ons informatiecentrum. Hier hebben wij verschillende informatieve artikelen geschreven over het gebruik van Froth-Pak.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker
Overall

Gevaar

Code Beschrijving
H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H351A Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H373B Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing.
P201 Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P264 Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijk geldende voorschriften.
EUH208 Bevat <naam van de sensibiliserende stof>. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Houder onder druk
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

Froth-Pak Spuitbaar PU schuim 400 en 1400 liter
Verpakking Prijs
sets

Prijs:

€ 399,99
Op werkdagen voor 17:00 besteld, dezelfde dag verzonden!
Minder dan 10 op voorraad
 • Levering uit voorraad!
 • iDEAL, MasterCard, VISA, PayPal of op rekening
 • Ochtendlevering, avondlevering of dezelfde dag nog!
 • Vanaf €50,- gratis verzending!