Vloeibare dakbedekking (Impermax B1K)

Vloeibare dakbedekking (Impermax B1K)
Verwerking Impermax B1K
Vloeibare dakbedekking (Impermax B1K)
Verwerking Impermax B1K
 • 1-component dakbedekking
 • Eenvoudig in gebruik
 • Kleur: zwart

Impermax B1K is een vloeibare dakbedekking van topkwaliteit. Impermax B1K bestaat uit een 1-component polyurethaan-bitumen met oplosmiddelen en creëert een naadloos waterdicht membraan.

De vloeibare dakbedekking hecht zich volledig aan de ondergrond waardoor je het materiaal niet hoeft te spijkeren, branden of lijmen. Daarnaast kan er bij lekkage geen water onder het membraan doorlopen waardoor je lekkages eenvoudig lokaliseert en repareert. Impermax vloeibare dakbedekking is eenvoudig te verwerken en is binnen 4 uur droog.

Dit product is geschikt voor nieuwbouw, reparatie en renovatie.

Voordelen Impermax B1K

 • Eenvoudig te verwerken met roller en kwast.
 • Het materiaal hecht zich volledig aan de ondergrond waardoor de dakbedekking niet gespijkerd, gebrand of gelijmd hoeft te worden.
 • Lekkage of beschadigingen zijn eenvoudig te lokaliseren en repareren.
 • Eenvoudig om te maken en te werken aan moeilijke details en vormen zoals schuine randen, dakdoorbrekingen en dakramen.
 • Minimaal brandgevaar omdat je niet met open vuur werkt.
 • Snel waterdicht, bijna meteen regenvast.

Toepassingen

Deze dakcoating wordt voornamelijk ingezet voor het waterdicht en luchtdicht maken van outdoor constructies waarop weinig tot geen voetgangersverkeer is. Denk hierbij aan:

 • Daken direct op bitumen, EPDM, PVC en asfalt.
 • Kelders en funderingen direct op beton.
 • Tegels op balkons en terrassen.
 • Gedetailleerde aansluitingen zoals doorvoeren, lichtkoepels, gootstukken etc.

1-laagssysteem
Impermax B 1K is geschikt voor gebruik als 1-laaggssyteem over bestaande dakbanen als bitumen, EPDM, PVC en asfalt (verbruik: 1 kg/m2).

2-laagssysteem
De vloeibare dakbedekking is, in combinatie met polyestervlies, ook geschikt als volledig dakbedekkingssysteem (verbruik: 2,5 kg/m2).

Gebruiksinstructies

Impermax B1K is eenvoudig in gebruik. Volg hiervoor de onderstaande instructies. Voor een optimale hechting adviseren wij om te werken op een waterpas oppervlak, vrijgemaakt van stof, losse deeltjes, olie etc. Scheuren moeten bovendien eerst worden gerepareerd. 

 • Open de verpakking en meng de inhoud met een spiraalmenger tot er een homogene massa ontstaat.
 • Laat het product even rusten om luchtbellen te laten ontsnappen (verdunnen is niet noodzakelijk).
 • Breng de vloeibare dakbedekking aan met een roller of kwast (verbruik: 1 kg/m2)
 • Laat de dakbedekking vervolgens minimaal 4-8 uur uitharden. De uithardingstijd is afhankelijk van de omstandigheden van de omgeving. Bekijk de technische documentatie voor een overzicht van de aanbevolen uithardingstijd van Impermax B1K. 

Breng binnen 24 een tweede laag aan indien nodig. Onder normale omstandigheden bereikt het membraan in 3 dagen 90% zijn volledige eigenschappen. Na 1 of 2 dagen is het product beloopbaar maar de uiteindelijke hardheid wordt pas na 10 of 15 dagen bereikt. Wij adviseren om deze tijd aan te houden voordat je het dak met water gaat belasten. Na opening is Impermax 6 maanden houdbaar met gesloten deksel. Hulpmaterialen kun je reinigen met aceton.

Tip: gebruik Impermax Primer (Porosity Sealer Flex) om de hechting van de dakbedekking te verbeteren op EPDM en PVC daken. Voor bitumen daken is bij Impermax B 1K geen primer noodzakelijk. Gebruik bij het werken op zink altijd een primer.

Eigenschappen

Inhoud: 6 kg, 20 kg
Kleur: zwart
VOS-gehalte: 70%
VOC-gehalte: 330 g/l
Viscositeit: 5400 mPa.s (25°C)
Verwerkingstijd: 8-12 uur
Droogtijd: 1-4 uur
Verwerkingstemperatuur: 0-30°C
Hardheid: shore 35A
Maximale rek: 400%
Primer: Impermax Porosity Sealer Flex
Verdunner: Rayston PU Solvent
Houdbaarheid: 6 maanden

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Gevaar

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
MDI Vanaf 24 augustus 2023 is een passende opleiding vereist voor industrieel of professioneel gebruik
Ontvlambaar
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

Polyestershoppen
64,99 64,99
Inhoud Prijs
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf € 50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
5 Stuks € 63,37 € 8,10
10 Stuks € 61,74 € 32,50
15 Stuks € 60,12 € 73,05