Epoxy Super Clear

RESION Super Clear Epoxy
RESION Super Clear Epoxy
 • Zeer helder
 • Hoge mechanische weerstand
 • Hoge UV-bestendigheid

Epoxy Super Clear is een zeer heldere, UV gestabiliseerde epoxy met zeer goede oppervlaktekwaliteit. De epoxy staat ook wel bekend als clear resin en is eenvoudig te verwerken. De clear resin kan worden gebruikt om hout te voorzien van een epoxy afwerklaag. Tevens kan deze epoxy worden gebruikt in combinatie met glasweefsels om een zeer helder laminaat te maken voor bijvoorbeeld windsurfboards, kitesurfboards, SUP boards etc. Epoxy Super Clear wordt daarom ook wel Surf Clear epoxy, Surfboard epoxy of Clearcoat genoemd.

De transparante surf epoxy is luchtbelvrij te verwerken, hardt uit bij kamertemperatuur en is zelfnivellerend. De viscositeit is zodanig dat deze epoxy geschikt is om te verwerken met kwast, roller of spatel.

RESION Super Clear bereikt 90% van zijn sterkte en een warmtebestendigheid tot 50 graden na 7 dagen bij kamertemperatuur. Voor een verhoogde warmtebestendigheid tot 70 graden kun je de epoxyhars een aantal uur verwarmen tot 60 graden.

Voordelen van Epoxy Super Clear

 • Zeer helder systeem.
 • Snelle doorharding.
 • Hoge oppervlaktekwaliteit.
 • Zeer goed na te polijsten.
 • Goede warmtebestendigheid (tot ca. 70 graden).

Toepassingen van deze clear resin

 • Door helderheid en hogere temperatuurbestendigheid zeer geschikt voor lamineren van carbon/koolstof weefsels.
 • Geschikt voor het coaten van hout of afwerken van kunst of tafelbladen.
 • Geschikt als beschermende coating voor betonbladen.
 • Geschikt als beschermende coating op tafelbladen.
 • Geschikt voor het maken van doming stickers of medailles.
 • Geschikt als beschermende coating over surfboards, kiteboards en andere watersportproducten.

De epoxy is eenvoudig in gebruik en snelhardend zodat je snel verder kunt werken.

Eigenschappen

Verpakking Hars (EP204) Verharder (EP214)
0,35 kg 250 gram 100 gram
0,7 kg 500 gram 200 gram
1,4 kg 1 kg 400 gram
7 kg 5 kg 2 kg
28 kg 20 kg 8 kg

Mengverhouding: 100:40 (100 gewichtsdelen hars / 40 gewichtsdelen verharder)
Verwerkingstijd: ca. 30 minuten
Stofdroog: ca. 6-8 uur (20℃)
Hanteerbaar na: ca. 12-16 uur (20℃)
Volledige doorharding: ca. 2-3 dagen
Minimale verwerkingstemperatuur: 12℃
Viscositeit: ca. 560 mPa.s
Verwerking: met kwast of roller of gieten in een dunne laag
Houdbaarheid: 1 jaar (bij 15-20℃ en donker bewaard)

Epoxy Super Clear kopen?

RESION Epoxy Super Clear en alle andere Epoxy producten koop je eenvoudig bij Polyestershoppen.nl. Als je vandaag vóór 17:00 uur bestelt, sturen wij het vandaag nog naar je op! Heb je een vraag over Epoxy Super Clear of kunnen we je ergens anders mee van dienst zijn? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

EP204 | Epoxy Super Clear | Basis | 250 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
P264A Na het werken met dit product handen grondig wassen.
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

EP214 | Epoxy Super Clear | Verharder | 100 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H302+H312 Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk
Milieugevaarlijk

Productkeuzes

RESION

Bereken hoeveel je nodig hebt

17,99 17,99
Inhoud Prijs
sets

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

Wil je weten welke epoxyhars je nodig hebt? Gebruik onze keuzehulp!

 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf € 50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen

Bereken hoeveel je nodig hebt