Flexibele epoxy

Flexibele epoxy giethars
Flexibele epoxy giethars
  • Flexibel maar sterk
  • 30 min. verwerkingstijd
  • Voegovergangen, mallen etc.

Flexibele epoxy voor toepassingen waar een flexibel maar sterk product noodzakelijk is, zoals flexibele voegovergangen in betonvloeren, flexibele mallen, onderkanten van autospoilers en autobumpers etc. Onze flexibele epoxy laat zich eenvoudig gieten en lamineren en is ook te mengen met andere epoxysystemen voor een flexibeler resultaat. Daarnaast is deze epoxy geschikt als toevoeging om andere harsen flexibeler te maken. 

Voordelen flexibele epoxy

  • Intern geflexibiliseerde epoxyhars
  • Bevat geen externe weekmakers
  • Eenvoudig in gebruik

Eigenschappen

Verpakking Hars (EP501) Verharder (EP511)
1,38 kg 1 kg 380 gram
6,90 kg 5 kg 1,6 kg

Mengverhouding: 100:38 (gewichtsdelen)
Verwerkingstijd: ca. 30 minuten
Doorhardingstijd: ca. 24 uur
Viscositeit: laag (300-700 mPas bij 25℃)
Houdbaarheid: 1 jaar

 

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

EP511 Flexibele epoxy B, 380 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijk geldende voorschriften.
Corrosief (Bijtend)

Productkeuzes

RESION
45,99 45,99
Inhoud Prijs
sets
  • Uitgebreid assortiment!
  • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
  • Gratis verzending vanaf €50,-
  • Gratis retourneren binnen 30 dagen

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
2 Sets € 43,69 € 4,60
4 Sets € 42,54 € 13,80