RESION Winterepoxy

RESION Winterepoxy (0,75kg)
RESION Winterepoxy (1,5kg)
RESION Winterepoxy (7,5kg)
RESION Winterepoxy (0,75kg)
RESION Winterepoxy (1,5kg)
RESION Winterepoxy (7,5kg)
 • Verwerkbaar vanaf 4 graden
 • Hoge mechanische weerstand
 • Divers toepasbaar

Ben jij op zoek naar Resion Winterepoxy? Je vindt een ruime voorraad bij Polyestershoppen.nl. Bij ons koop je alles wat te maken heeft met epoxy. De winterepoxy van Resion kun je gebruiken bij verwerking bij lage temperaturen. De winter epoxyhars hardt zelfs bij winterse omstandigheden goed uit waardoor je tijdens de winter aan je projecten kunt blijven werken. De hars hardt kleefvrij uit en wordt geleverd in combinatie met voldoende epoxy verharder. Let er altijd op dat de epoxy goed wordt gemengd met de verharder. Wil je meer weten over de winterepoxy? Vraag het aan onze medewerkers en neem contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Let op: deze epoxyhars is geschikt voor lamineren, coaten en verlijmen bij lage temperaturen. RESION Winterepoxy is niet geschikt voor gietwerk.

De toepassing van winterepoxy

De winterepoxy wordt voornamelijk gebruikt bij lage temperaturen en is toepasbaar voor verschillende doeleinden. We zetten het graag hieronder voor je op een rijtje.

Verwerking

Deze epoxy is te gebruiken vanaf ca. 4 graden en heeft een eenvoudige mengverhouding van 2:1. De epoxy is geschikt voor houtwerk, verlijmen, lamineren en coaten, plamuurmassa's en meer. Met UV stabilisator maak je deze epoxy UV stabiel.

Pigmenten

Indien gewenst, voeg je epoxy pigment toe om de epoxy in de juiste kleur voor te kleuren. Het toevoegen van de pigmenten gaat zeer eenvoudig door ongeveer 3 tot 5% pigmentpasta aan de winterepoxyhars toe te voegen.

Vulstoffen

De winterepoxy is ook te mengen met diverse vulstoffen om een massa naar wens te krijgen. Het kan bovendien verwerkt worden met weefsels zoals glasweefsel, koolstofweefsel en aramideweefsel.

Voordelen van RESION Winterepoxy

Wanneer je winterepoxy koopt en gaat gebruiken, geniet je altijd van de volgende voordelen:

 • In koude omstandigheden te gebruiken.
 • Zeer goede UV bestendigheid (met onze UV stabilisator zelfs buiten te gebruiken zonder verkleuring).
 • Universeel toe te passen: coatings, lijmen, lamineren.
 • Zeer helder eindresultaat.
 • Hoge krasvastheid en bescherming.
 • Hecht op bijna alle ondergronden (hout, beton, kunststof, etc).

Eigenschappen

Verpakking  Hars (EP101)  Verharder (EP111)
0,75 kg 0,5 kg 0,25 kg 
1,5 kg 1 kg 0,5 kg
3 kg 2 kg 1 kg
7,5 kg 5 kg  2,5 kg
15 kg 10 kg 5 kg
30 kg    20 kg 10 kg
60 kg 40 kg 20 kg

Mengverhouding: 2 delen epoxyhars met 1 deel verharder (gewichtsdelen 2:1)
Verwerkingstijd bij 20 graden: ca. 15 minuten
Verwerkingstijd bij 4 graden: ca. 45-60 minuten
Minimale verwerkingstemperatuur: 4℃
Uithardingstijd: 6-8 uur (bij 20°C)
Houdbaarheid: 1 jaar (bij 15-20℃ en donker bewaard)

RESION Winterepoxy kopen?

Winterepoxy van RESION en alle andere Epoxy producten koop je eenvoudig bij Polyestershoppen.nl. Wanneer je vandaag vóór 17:00 uur bestelt, heb je epoxyhars morgen al in huis. Heb je vragen over de winterepoxy of kunnen we je ergens anders bij adviseren? Neem dan contact op met één van onze specialisten.  

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

EP111 | Epoxy hardener WINTER | 250 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Corrosief (Bijtend)

EP101 | Epoxyhars BASIS | 500 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
P264A Na het werken met dit product handen grondig wassen.
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

Productkeuzes

RESION

Bereken hoeveel je nodig hebt

22,99 22,99
Inhoud Prijs
sets

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

Wil je weten welke epoxyhars je nodig hebt? Gebruik onze keuzehulp!

 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf € 50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen

Bereken hoeveel je nodig hebt