RESION Winterepoxy

RESION winterepoxy voor gebruik bij lage temperaturen
RESION winterepoxy voor gebruik bij lage temperaturen
RESION winterepoxy voor gebruik bij lage temperaturen
RESION winterepoxy voor gebruik bij lage temperaturen
RESION winterepoxy voor gebruik bij lage temperaturen
RESION winterepoxy voor gebruik bij lage temperaturen
 • Verwerkbaar v.a. 4 graden
 • Hoge mechanische weerstand
 • Divers toepasbaar

Gebruik de RESION Winterepoxy voor verwerking bij koude temperaturen. De epoxy giethars hardt zelfs bij winterse omstandigheden goed uit waardoor je tijdens de winter kan blijven werken aan je projecten. De expoxyhars hardt kleefvrij uit en wordt altijd geleverd in combinatie met voldoende epoxy verharder. Let er altijd op dat de epoxy goed wordt gemengd met de verharder.

Verwerking
Deze epoxy is te gebruiken vanaf ca. 4 graden en heeft een eenvoudige mengverhouding van 2:1. De epoxy is geschikt voor houtwerk, verlijmen, lamineren en coaten, plamuurmassa's en meer. Met UV Stabilisator maak je deze epoxy UV stabiel.

Pigmenten
Indien gewenst kan je epoxy pigment toevoegen om de epoxy in de juiste kleur voor te kleuren. Het toevoegen van de pigmenten gaat zeer eenvoudig door ongeveer 3 tot 5% pigmentpasta toe te voegen aan de winter epoxyhars.

Vulstoffen
De winterepoxy giethars is ook te mengen met diverse vulstoffen om een massa naar wens te krijgen. Het kan tevens verwerkt worden met weefsels zoals glasweefsel, koolstofweefsel en aramideweefsel.

Voordelen van RESION Winterepoxy

 • In koude omstandigheden te gebruiken
 • Zeer goede UV bestendigheid (Met onze UV stabilisator zelfs buiten te gebruiken zonder verkleuring)
 • Universeel toe te passen: coatings, lijmen, lamineren
 • Zeer helder eindresultaat
 • Hoge krasvastheid en bescherming
 • Hecht op bijna alle ondergronden (hout, beton, kunststof, etc)

Eigenschappen

Verpakking  Hars (EP101)  Verharder (EP111)
0,75 kg 0,5 kg 0,25 kg 
1,5 kg 1 kg 0,5 kg
3 kg 2 kg 1 kg
7,5 kg 5 kg  2,5 kg
15 kg 10 kg 5 kg
30 kg    20 kg 10 kg
60 kg 40 kg 20 kg

Mengverhouding: 2 delen epoxyhars met 1 deel verharder (gewichtsdelen 2:1)
Verwerkingstijd bij 20 graden: ca. 15 minuten
Verwerkingstijd bij 4 graden: ca. 45-60 minuten
Minimale verwerkingstemperatuur: 4℃
Houdbaarheid: 1 jaar (bij 15-20℃ en donker bewaard)

RESION Winterepoxy kopen?

De Winterepoxy van RESION en alle andere Epoxy producten kun je eenvoudig kopen bij Polyestershoppen.nl. Wanneer je vandaag vóór 17:30 uur bestelt, heb je epoxyhars morgen al in huis. Heb je vragen over de Winterepoxy of kunnen we je ergens anders bij adviseren? Neem dan contact op met één van onze specialisten.  

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

EP111 Epoxyverharder WINTER 250 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
Corrosief (Bijtend)

EP101 Epoxyhars BASIS 500 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

Productkeuzes

Winterepoxy

Bereken hoeveel je nodig hebt

Inhoud Prijs
sets

Prijs:

€ 21,99
Levertijd 2-5 werkdagen
 • Levering uit voorraad!
 • iDEAL, MasterCard, VISA, PayPal of op rekening
 • Ochtendlevering, avondlevering of dezelfde dag nog!
 • Vanaf €50,- gratis verzending!

Bereken hoeveel je nodig hebt