Araldite Instant 90 sec. Epoxylijm

Araldite Instant 90sec. epoxylijm
Araldite Instant 90sec. epoxylijm
 • Oplosmiddelvrij
 • Snelle uitharding
 • Geen applicatiepistool nodig

Araldite Instant 90 sec. Epoxylijm is een oplosmiddelvrije, snel verhardende 2-componenten epoxylijm met een verwerkingstijd van 90 seconden. 

Kenmerken Araldite Instant 90 sec. Epoxylijm

 • Goede chemische- en waterbestendigheid.
 • Hoge slag- en schokbestendigheid.
 • Korte verwerkingstijd.

Toepassingen

 • Diverse soorten metalen.
 • Vele soorten kunststoffen (behalve PP en PE).
 • Glas, kwarts en edelstenen.
 • Hout.
 • Leer.
 • Keramische materialen.
 • Rubber.

Eigenschappen

Hecht op: glas, kwarts, rubber, leer, hout, diverse soorten metalen en diverse soorten kunststof (behalve PP en PE)
Belastbaar en overschilderbaar: na circa 2 uur
Temperatuurbestendigheid: -30°C tot 65°C (na uitharden)
Kleur: opaque
Verpakking: dubbelpatroon 24 ml

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijk geldende voorschriften.
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

Productkeuzes

Araldite
15,99 15,99
stuks
Nog maar 5 stuks op voorraad
Vandaag voor 17:00 uur besteld, vandaag verzonden!
 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf €50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen