Plexus MA300 Methacrylaatlijm

ITW Plexus MA 300 methacrylaatlijm
ITW Plexus MA 300 methacrylaatlijm
 • Hoge sterkte en slagvastheid
 • Verlijmt metalen en kunststoffen
 • Snelle uitharding

Plexus MA300 is een 2-componenten methacrylaatlijm die speciaal is ontwikkeld voor de structurele verlijming van thermoplasten, metaal en samengestelde assemblages. Plexus MA300 biedt een combinatie van hoge sterkte en stijfheid evenals de mogelijkheid om een breed scala aan materialen te verlijmen. Plexus MA300 Methacrylaatlijm wordt geleverd in gebruiksklare cartridges. Geschikte mengbuizen en een applicatiepistool zijn nodig om deze lijm te gebruiken.

Toepassingen

Plexus MA300 Methacrylaatlijm is geschikt voor het verlijmen van de volgende toepassingen:

 • ABS
 • Acrylics (Plexiglas)
 • FRP (glasvezelversterkte polyester en epoxy)
 • Gelcoat
 • IJzer
 • PVC
 • Polystyreen
 • Polyesterhars (inclusief DCPD hars)
 • Vinylesterhars
 • Styreen
 • Urethanen
 • Aluminium
 • RVS

Technische eigenschappen

Kleur: lichtgeel
Mengverhouding: 1:1
Soortelijk gewicht: 0,97 g/cm3
Schuifsterkte: 20-26 N/mm2
Viscositeit: 40.000 - 70.000 mPa.s.
Spleetvullend vermogen: tot 4 mm
Temperatuurbestendigheid: -55°C tot +121°C
Verwerkingstijd: 4-6 minuten
Minimale verhardingstijd voor aanvangssterkte: 12-15 minuten bij 23°C
Verpakking:

 • 50 ml dubbelpatroon (applicatiepistool en mengbuizen nodig)
 • 400 ml dubbelpatroon (applicatiepistool en mengbuizen nodig)

Applicatiepistool:

Mengbuizen:

I.c.m. het juiste applicatiepistool en geschikte mengbuizen kun je Plexus MA300 direct gebruiken!

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Gevaar

Code Beschrijving
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Ontvlambaar
Schadelijk

Productkeuzes

Plexus
26,99 26,99
Verpakking Prijs
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf € 50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen