Tec7 Cleaner

Tec7 Cleaner
Tec7 Cleaner
 • Universele reiniger en ontvetter
 • Reinigen van gereedschappen
 • Afwerken van naden en voegen

Heb je één van de Tec7 producten gebruikt om bijvoorbeeld naden te vullen? Met Tec7 Cleaner zorg je voor de ideale afwerking. Dit product verwijdert niet-uitgeharde Tec7 producten, kan veilig worden gebruikt op vrijwel alle oppervlakten en laat geen vetlaagje achter. 

Voordelen Tec7 Cleaner

 • Afwerken van lijmnaden en voegen.
 • Reinigen van gereedschappen.
 • Verwijdert niet-uitgeharde Tec7 lijmen en afdichtingen.

Gebruiksaanwijzing

Breng Tec7 Cleaner aan en laat deze kort inwerken. Verwijder vervolgens de vervuilingen met een schone microvezeldoek en wrijf het droog. Is het nog niet helemaal naar wens? Herhaal dit proces totdat het naar wens is. Test op een onopvallende plaats op kleurvastheid. Tec7 Cleaner lost verse kit op. Bij de afwerking van kit zuinig aanbrengen op spatel om randvervuiling te voorkomen. Tec7 Cleaner veroorzaakt geen oxidelaag op lichte metalen en kan dus veilig op verschillende ondergronden gebruikt worden

Toepassingen Tec7 Cleaner

Tec7 Cleaner kan gebruikt worden voor diverse doeleinden:

 • Afwerking van naden.
 • Ontvetten en reinigen van alle oppervlakken voordat je lijm en afdichtingsproducten gebruikt.
 • Verwijderen van lijmresten van stickers of etikettering.
 • Verwijderen van resten van contactlijm.
 • Ontvetten en reinigen van gereedschap en werkplaatsuitrusting, zowel handgereedschap als machines.
 • Snel en veilig ontvetten van ferro- en non-ferrometalen voor verlijming of verven.  

Eigenschappen

Inhoud: 500 ml
Kleur: kleurloos
Reuk: lichte solventgeur
Toestand bij kamertemperatuur: vloeibaar
Kookpunt: 138°C - 175°C
Dampdruk: 1,0 KPA 20°C
Soortelijk gewicht: 0,72 - 25°C
Ontvlammingstemperatuur: 27°C
Zelfontbranding: 208°C
Houdbaarheid: 36 maanden, in gesloten originele verpakking, droog, koel en vorstvrij.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P405 Achter slot bewaren.
P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar…
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

Tec7
10,99 10,99
stuks
Op voorraad

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

Vandaag voor 17:00 uur besteld, vandaag verzonden!
 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf € 50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
4 Stuks € 10,44 € 2,20
12 Stuks € 9,89 € 13,21