Vloeibare dakbedekking (Impermax B1K)

Vloeibare dakbedekking (Impermax B1K)
Verwerking Impermax B1K
Vloeibare dakbedekking (Impermax B1K)
Verwerking Impermax B1K
 • 1-component dakbedekking
 • Eenvoudig in gebruik
 • Kleur: zwart

Impermax B1K is een vloeibare dakbedekking van topkwaliteit. Impermax B1K bestaat uit een 1-component polyurethaan-bitumen met oplosmiddelen en creëert een naadloos waterdicht membraan.

De vloeibare dakbedekking hecht zich volledig aan de ondergrond waardoor je het materiaal niet hoeft te spijkeren, branden of lijmen. Daarnaast kan er bij lekkage geen water onder het membraan doorlopen waardoor je lekkages eenvoudig lokaliseert en repareert. Impermax vloeibare dakbedekking is eenvoudig te verwerken en is binnen 4 uur droog.

Dit product is geschikt voor nieuwbouw, reparatie en renovatie.

Voordelen Impermax B1K

 • Eenvoudig te verwerken met roller en kwast.
 • Het materiaal hecht zich volledig aan de ondergrond waardoor de dakbedekking niet gespijkerd, gebrand of gelijmd hoeft te worden.
 • Lekkage of beschadigingen zijn eenvoudig te lokaliseren en repareren.
 • Eenvoudig om te maken en te werken aan moeilijke details en vormen zoals schuine randen, dakdoorbrekingen en dakramen.
 • Minimaal brandgevaar omdat je niet met open vuur werkt.
 • Snel waterdicht, bijna meteen regenvast.

Toepassingen

Deze dakcoating wordt voornamelijk ingezet voor het waterdicht en luchtdicht maken van outdoor constructies waarop weinig tot geen voetgangersverkeer is. Denk hierbij aan:

 • Daken direct op bitumen, EPDM, PVC en asfalt.
 • Kelders en funderingen direct op beton.
 • Tegels op balkons en terrassen.
 • Gedetailleerde aansluitingen zoals doorvoeren, lichtkoepels, gootstukken etc.

Gebruiksinstructies

Deze vloeibare dakbedekking is direct klaar om uit de emmer te verwerken. Je kunt het materiaal mengen met een spiraalmenger op een boormachine (met de hand is dit niet mogelijk). Verdunnen is niet noodzakelijk. De vloeibare dakbedekking is geschikt voor gebruik als 1- of 2-laagssysteem:

1-laagssysteem
Impermax B1K is geschikt voor gebruik als 1-laaggssyteem over bestaande dakbanen als bitumen, EPDM, PVC en asfalt (verbruik: 1kg/m2).

2-laagssysteem
De vloeibare dakbedekking is, in combinatie met polyestervlies, ook geschikt als volledig dakbedekkingssysteem (verbruik: 2,5kg/m2).

Eigenschappen

Inhoud: 6 kg, 25 kg
Kleur: zwart
VOS-gehalte: 70%
VOC-gehalte: 330 g/l
Viscositeit: 5400 mPa.s (25°C)
Verwerkingstijd: 8-12 uur
Droogtijd: 1-4 uur
Verwerkingstemperatuur: 0-30°C
Hardheid: shore 35A
Maximale rek: 400%

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Gevaar

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P342+P311 Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P370+P378 In geval van brand: blussen met...
P321 Specifieke behandeling vereist (zie informatie op dit etiket).
Ontvlambaar
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

Polyestershoppen
59,99 59,99
Inhoud Prijs
stuks
 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf €50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen