Tec7 Purschuim 1K

Tec7 PUR isolatieschuim 1K
Tec7 PUR isolatieschuim 1K
 • Klaar voor gebruik
 • Lage uitzettingsdruk
 • Rotbestendig

Gebruiksklaar purschuim voor afdichten, verlijmen, vullen, isoleren en het voorkomen van koudebruggen of tocht. Tec7 Purschuim is in alle standen te gebruiken en produceert een gelijkmatig schuim. Wordt soms ook gebruikt tegen indringing van muizen.

Kenmerken Tec7 Purschuim

 • Rotbestendig.
 • Lang houdbaar, zelfs geopend.
 • 360° toepasbaar.
 • Minimale uitzettingsdruk.
 • Bruikbaar bij -10°C tot +30°C.

Gebruik van purschuim

 • Goed schudden vóór gebruik (bij omgekeerd gebruik bus tijdens toepassing schudden voor een vlot debiet).
 • Bescherm de aangrenzende oppervlakken.
 • Breng het purschuim aan op een zuivere en stabiele ondergrond.
 • Bevochtig de ondergrond licht om de hechting te bevorderen en de uithardingstijd te verkorten.
 • Breng het purschuim vóór gebruik op kamertemperatuur.
 • Een geopende verpakking is enkele weken houdbaar indien PU-schuim aan de uitgang zorgt voor afdichting.
 • Vers gemorste purschuim reinigen met PUR Cleaner.
 • Verwijder uitgeharde resten met Remove All.
 • Bewaar rechtop en klem vast bij transport.

Eigenschappen

Verpakking: 750 ml (bus)
Grondstofbasis: polyurethaan
Uithardingstijd: 90 minuten (voor 30 mm dikte)
Verwerkingstemperatuur product: minimum +5°C.
Verwerkingstemperatuur ondergrond: -10°C tot +30°C
Temperatuurbestendigheid na uitharding: -40°C tot +90°C
Huidvorming (FEICA TM 1014): 8 minuten
Snijdbaar (FEICA TM 1005): 45 minuten
Houdbaarheid: 18 maanden in ongeopende verpakking, koel, droog en rechtop bewaren (20°C)

Bekijk voor overige eigenschappen de technische documentatie van Tec7 Purschuim.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker
Overall

Gevaar

Code Beschrijving
H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373A Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H351A Verdacht van het veroorzaken van kanker.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P405 Achter slot bewaren.
P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
MDI Vanaf 24 augustus 2023 is een passende opleiding vereist voor industrieel of professioneel gebruik
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

Tec7
9,99 9,99
stuks
Nog maar 5 stuks op voorraad

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

Vandaag voor 17:00 uur besteld, vandaag verzonden!
 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf € 50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
12 Stuks € 9,49 € 6,00
48 Stuks € 8,99 € 47,99