Tec7 PUR schuim 1K

Tec7 PUR isolatieschuim 1K
Tec7 PUR isolatieschuim 1K
 • Klaar voor gebruik
 • Lage uitzettingsdruk
 • Rotbestendig

Gebruiksklaar PUR schuim voor afdichten, verlijmen, vullen, het voorkomen van koudebruggen of tocht, en isoleren. De Tec7 PUR schuim is in alle standen te gebruiken, en produceert een gelijkmatig schuim. Wordt soms ook gebruikt tegen indringing van muizen.

Kenmerken Tec7 PUR schuim

 • Rotbestendig.
 • Lang houdbaar, zelfs geopend.
 • 360° toepasbaar.
 • Minimale uitzettingsdruk.
 • Bruikbaar bij -10°C tot +30°C.

Gebruik van PUR schuim

 • Goed schudden vóór gebruik (bij omgekeerd gebruik bus tijdens toepassing schudden voor een vlot debiet).
 • Bescherm de aangrenzende oppervlakken.
 • Breng het PUR schuim aan op een zuivere en stabiele ondergrond.
 • Bevochtig de ondergrond licht om de de hechting te bevorderen en de uithardingstijd te verkorten.
 • Breng PUR vóór gebruik op kamertemperatuur.
 • Een geopende verpakking is enkele weken houdbaar indien PU-schuim aan de uitgang zorgt voor afdichting.
 • Vers gemorste PUR reinigen met PUR Cleaner.
 • Handen reinigen met Powerwipes doekjes.
 • Uitgeharde resten verwijderen met Remove All.
 • Rechtop bewaren en vastklemmen bij transport.

Eigenschappen

Verpakking: 750 ml (bus)
Grondstofbasis: polyurethaan.
Uithardingstijd: 90 minuten (voor 30 mm dikte).
Verwerkingstemperatuur product: minimum +5°C.
Verwerkingstemperatuur ondergrond: -10°C tot +30°C.
Temperatuurbestendigheid na uitharding: -40°C tot +90°C.
Huidvorming (FEICA TM 1014): 8 minuten.
Snijdbaar (FEICA TM 1005): 45 min
Houdbaarheid: 18 maanden in ongeopende verpakking, koel, droog en rechtop bewaren (20°C).

Bekijk voor overige eigenschappen de technische documentatie van Tec7 PUR schuim.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker
Overall

Gevaar

Code Beschrijving
H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P405 Achter slot bewaren.
P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

Tec7 PUR schuim 1K
stuks
3 stuks op voorraad

Prijs:

€ 8,99
Vandaag voor 17:30 besteld, vandaag verzonden!
Minder dan 4 op voorraad
 • Levering uit voorraad!
 • iDEAL, MasterCard, VISA, PayPal of op rekening
 • Ochtendlevering, avondlevering of dezelfde dag nog!
 • Vanaf €50,- gratis verzending!

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
12 Stuks € 8,54 € 5,40
48 Stuks € 8,09 € 43,20