Epoxy vloerprimer voor vochtige ondergronden

Epoxy vloerprimer voor vochtige ondergronden (set)
Epoxy vloerprimer (2kg)
Epoxy vloerprimer voor vochtige ondergronden (set)
Epoxy vloerprimer (2kg)
  • Voor licht vochtige ondergronden
  • Dampdoorlatend
  • Geschikt voor o.a. kelders

Ga je een vloer maken in je kelder of op een nog vochtige cementvloer? Deze epoxy vloerprimer is speciaal ontwikkeld voor vochtige ondergronden en kan gebruikt worden op onder andere beton, chape, cement of hout. De ondergrond mag licht vochtig zijn (niet nat). Een ideale oplossing als de ondervloer nog niet voldoende is verhard of gedroogd.

Weeg de componenten goed af volgens de juiste mengverhouding en meng de beide componenten goed, totdat er een heldere vloeistof ontstaat. De epoxy vloerprimer voor vochtige ondergronden in flessen kun je mengen in een mengbeker en vervolgens verwerken. Grotere verpakkingen kun je beter in een emmer mengen. Om de grotere hoeveelheden vloerprimer goed te mengen, kun je gebruik maken van een spiraalmenger.

Het is belangrijk om na het mengen de primer snel over de vloer uit te gieten omdat anders de verwerkingstijd kort is. Verspreid na het gieten met een vloerwisser de hars. Vermijd plasvorming en rol kruislings na met een 18 cm nylon roller.

Wij raden aan om deze klus met 2 personen uit te voeren om ervoor te zorgen dat het materiaal binnen de verwerkingstijd is geplaatst.

TIP: als goede bescherming draag je het beste spijkerzolen, een wegwerpoverall en nitril handschoenen.

Je kunt de primer ook bestellen in een witte kleur. Het gebruik van een witte primer wordt vooral toegepast om een epoxy coatingvloer in een lichte kleur beter te dekken. 

Voor PU- of Epoxy gietvloer is een gekleurde primer het niet perse nodig. De laag van deze vloersystemen is namelijk aanzienlijk dikker en geeft hierdoor een betere dekking.

Eigenschappen

Verpakking Basis (FS101) Verharder (FS112)
0,8 kg (set voor ca. 2,5 - 3,5 m2) 0,5 kg (fles) 0,3 kg (fles)
1,6 kg (set voor ca. 5 - 7 m2) 1 kg (fles) 0,6 kg (fles)
3,2 kg (set voor ca. 10 - 14 m2) 2 kg (blik) 1,2 kg (fles)
8 kg (set voor ca. 25 - 35 m2) 5 kg (blik) 3 kg (jerrycan)
16 kg (set voor ca. 50 - 70 m2) 10 kg (blik) 6 kg (jerrycan)

Kleur: amber (in te kleuren met epoxy pigment in alle RAL Kleuren)
Verwerkingstijd:
ca. 30 minuten
Mengverhouding: 100:60 (op basis van gewicht)
Beloopbaar en overcoatbaar na: ca. 16 uur
Minimale verwerkingstemperatuur: 6 °C
Biedt hechting voor: epoxy en polyurethaan vloercoatings en gietsystemen. Niet geschikt voor blijvende vochtige ondergronden (kelders etc)
Geur: nauwelijks geurend, geschikt voor binnenshuis gebruik
Hechting: biedt hechting op vochtige ondergronden van hout, steen, beton, cement, chape, etc.

 

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

FS101 | RESION Epoxy vloerprimer | Basis | 5 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

Productkeuzes

RESION
139,99 139,99
Inhoud Prijs
Wacht niet te lang: de voorraad van dit product wordt niet opnieuw aangevuld. Bestel snel voordat het definitief uitverkocht is.
sets
  • Uitgebreid assortiment!
  • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
  • Gratis verzending vanaf €50,-
  • Gratis retourneren binnen 30 dagen