Epoxy vloerprimer voor vochtige ondergronden

Epoxy vloerprimer voor vochtige ondergronden 2kg blik
Epoxy vloerprimer blik
Epoxy vloerprimer voor vochtige ondergronden 2kg blik
Epoxy vloerprimer blik
  • Voor licht vochtige ondergronden
  • Dampdoorlatend
  • Geschikt voor o.a. kelders

Ga je een vloer maken in je kelder of op een nog vochtige cementvloer? Deze epoxy vloerprimer is speciaal ontwikkeld voor vochtige ondergronden en kan gebruikt worden op onder andere beton, chape, cement of hout. De ondergrond mag licht vochtig zijn (niet nat). Een ideale oplossing als de ondervloer nog niet voldoende is verhard of gedroogd of wanneer vochtdoorslag plaatsvindt.

Gebruiksinstructie primer (vochtige ondergrond)

Weeg de componenten goed af volgens de juiste mengverhouding en meng de beide componenten goed, totdat er een heldere vloeistof ontstaat. De epoxy vloerprimer voor vochtige ondergronden in flessen kun je mengen in een mengbeker en vervolgens verwerken. Grotere verpakkingen kun je beter mengen in een emmer. Om de grotere hoeveelheden vloerprimer goed te mengen, kun je gebruik maken van een spiraalmenger.

Het is belangrijk om na het mengen de primer snel over de vloer uit te gieten omdat anders de verwerkingstijd kort is. Verspreid na het gieten met een vloerwisser de hars. Vermijd plasvorming en rol kruislings na met een 18 cm nylon roller.

Wij raden aan om deze klus met 2 personen uit te voeren om ervoor te zorgen dat het materiaal binnen de verwerkingstijd is geplaatst.

TIP: Voor goede bescherming draag je het beste spijkerzolen, een wegwerpoverall en nitril handschoenen.

 

Eigenschappen

Verpakking Basis (FS101) Verharder (FS112)
0,8 kg (set voor ca. 2,5 - 3,5 m2) 0,5 kg (fles) 0,3 kg (fles)
1,6 kg (set voor ca. 5 - 7 m2) 1 kg (fles) 0,6 kg (fles)
3,2 kg (set voor ca. 10 - 14 m2) 2 kg (blik) 1,2 kg (fles)
8 kg (set voor ca. 25 - 35 m2) 5 kg (blik) 3 kg (jerrycan)
16 kg (set voor ca. 50 - 70 m2) 10 kg (blik) 6 kg (jerrycan)

Kleur: amber (in te kleuren met epoxy pigment in alle RAL Kleuren)
Verwerkingstijd:
ca 30 minuten
Mengverhouding: 100:60 (op basis van gewicht)
Beloopbaar en overcoatbaar na: ca. 16 uur
Minimale verwerkingstijd: 6 graden
Biedt hechting voor: epoxy en polyurethaan vloercoatings en gietsystemen
Geur: nauwelijks geurend, geschikt voor binnenshuis gebruik
Hechting: biedt hechting op vochtige ondergronden van hout, steen, beton, cement, chape, etc.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

FS101 Epoxy vloerprimer basis 500 gr

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

Productkeuzes

Epoxy vloerprimer voor vochtige ondergronden
Inhoud Prijs
sets

Prijs:

€ 24,99
Op werkdagen voor 17:30 besteld, dezelfde dag verzonden!
Minder dan 9 op voorraad
  • Levering uit voorraad!
  • iDEAL, MasterCard, VISA, PayPal of op rekening
  • Ochtendlevering, avondlevering of dezelfde dag nog!
  • Vanaf €50,- gratis verzending!

Heeft u ons item op RTL Eigen Huis & Tuin gezien?

Alles over Riviertafels

x

Maak kans op een epoxy rivier tafel pakket t.w.v. € 350,-