RESION Epoxy gietvloer

Resion epoxy gietvloer
Resion epoxy gietvloer
 • Hoge mechanische weerstand
 • Bestand tegen zware belasting
 • Inclusief instructievideo

Een epoxy gietvloer is het perfecte product voor een strakke gladde vloerafwerking. Een epoxy vloer is geschikt in bijvoorbeeld de garage, loods of werkvloer. Dat is niet voor niets, want de vloer is bestand tegen hoge belastingen, zeer resistent tegen zuren/chemicaliën en daarnaast verkrijgbaar in vrijwel alle RAL-kleuren. Een epoxy gietvloer sluit dus altijd naadloos aan bij de persoonlijke wens en is eenvoudig aan te brengen. Eén laag geeft al een slijtvaste vloer van circa 1,4 millimeter dik. Voor dagelijks gebruik is een tweede laag dus niet noodzakelijk.

Heb je vragen over gietvloeren? Neem gerust contact op met onze vakspecialisten. Wij helpen je graag op weg!

Voordelen epoxy gietvloer

 • Eenvoudig aan te brengen in iedere ruimte.
 • Naadloos en verkrijgbaar in alle RAL kleuren.
 • Sterk en stootvast.
 • Hoge resistentie tegen zuren en chemicaliën.
 • Bestand tegen zware belasting.

Hoeveel gietvloer heb je nodig?

Voordat je gaat beginnen aan je gietvloer is het natuurlijk belangrijk dat je voldoende materiaal in huis hebt. Het gemiddelde verbruik van dit product is circa 2,3 kg/m2 (laagdikte circa 1,4mm). Het verbruik kan per ondergrond verschillen. Bekijk de producteigenschappen voor het verbruik op een ruwe- en een geëgaliseerde ondergrond. In de onderstaande tabel kun je aflezen welke verpakking je nodig hebt voor je nieuwe gietvloer.

Verpakking Oppervlak Gemiddeld oppervlak
12,5 kg 5 - 7 m2 6 m2
28 kg 11 -14 m2 12,5 m2

Zo leg je een epoxy gietvloer aan

Het aanbrengen van de epoxy vloer in de garage, werk- of woonruimte is eenvoudiger dan het in eerste instantie lijkt. Zorg er allereerst voor dat de vloer op de juiste manier is voorbehandeld met een primer. Voor tegel- en houtvloeren hebben wij speciale handleidingen geschreven waarmee je jezelf goed kunt voorbereiden. Is de vloer voorbehandeld? Bekijk dan onderstaande video of volg de beknopte gebruiksaanwijzing die daaronder staat.

Beknopte gebruiksaanwijzing

 • Zorg ervoor dat de ondergrond vrij is van vuil en stof.
 • Breng de RESION Epoxy vloerprimer aan met een vachtroller en laat deze circa 20 uur uitharden.
 • Meng vervolgens de pigmentpasta met gietvloer (A) en voeg hier de verharder (B) aan toe. Meng dit goed met een spiraalmenger.
 • Nadat de epoxy goed gemengd is, kun je beginnen met gieten. Giet delen over de vloer en verdeel de gietmassa met een rakel.
 • Laat het geheel minimaal 48 uur uitharden voordat de vloer beloopbaar is. Na 72 uur is de vloer zwaar belastbaar. Na minimaal 7 dagen is het systeem chemisch resistent en vochtbelastbaar.
 • Voor woonruimtes is een matglans topcoat aan te bevelen.
Tip: met het hulpmaterialenpakket voor epoxy gietvloer heb je direct de juiste hulpmaterialen in huis om jouw gietvloer succesvol te verwerken!

Producteigenschappen

Verpakking Basis (FS202) Verharder (FS212) Pigment
12,5 kg (5-7 m2) 9,68 kg 2 kg 880 gr
28 kg (11-14 m2) 21,76 kg 4,5 kg 2 kg

Minimale verwerkingstemperatuur: 6 ℃
Verbruik op geëgaliseerde vloer: 2,3 kg/m2 (laagdikte circa 1,4 mm)
Verbruik op ruw beton/cement: 3 kg/m2 (laagdikte circa 1,6 mm)
Laagdikte: 1,4 mm per aangebrachte laag met BILTEC Rakel

Aan de slag!

Nu je alles weet over de epoxy gietvloer voor onder andere de garage, badkamer en woonkamer, is het tijd om jouw epoxy vloer te realiseren. Bestel het pakket in de gewenste kleur eenvoudig online, zodat je hier morgen al mee aan de slag kunt. Heb je nog vragen voordat je aan de slag gaat? Neem dan eens een kijkje in ons informatiecentrum, waar we antwoord geven op veelgestelde vragen. Ook helpen onze vakspecialisten je graag. Bel ons dus gerust via +3185 0220090.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

FS202 | RESION EP Floor Cast | blik 9,68 kg | O

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Overall

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

FS212 | Vloercoating verharder | 2 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H302+H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

Productkeuzes

RESION
189,99 189,99
Inhoud Prijs
sets

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf € 50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
2 Sets € 185,24 € 9,50
3 Sets € 180,49 € 28,50
8 Sets € 170,99 € 152,00
12 Sets € 161,49 € 342,00