RESION Epoxy vloerprimer

RESION vloerprimer set
RESION Vloerprimer basis (FS106)
RESION Vloerprimer verharder (FS116)
RESION vloerprimer set
RESION Vloerprimer basis (FS106)
RESION Vloerprimer verharder (FS116)
 • Na 2 uur uitgehard
 • Lange verwerkingstijd
 • Voor verschillende ondergronden

De RESION Epoxy vloerprimer is een sneldrogende primer geschikt voor zowel gladde, droge als vochtige ondergronden. De epoxy vloerprimer is op waterbasis en is al na 2 uur uitgehard! Daarnaast heeft deze primer een zeer hoog rendement. Met de set van 4kg kun je een vloer van circa 40m2 behandelen. Dus ben je op zoek naar een sneldrogende vloerprimer, zodat je snel verder kunt met je vloer? Gebruik dan de RESION Epoxy vloerprimer!

Voordelen RESION Epoxy vloerprimer

 • Afhankelijk van temperatuur al na 2 uur uitgehard
 • Hoog rendement (40 m2 per set)
 • Geschikt voor droge, gladde en vochtige betonvloeren
 • Lange verwerkingstijd

Verwerkingsinstructies

RESION Epoxy vloerprimer is eenvoudig te verwerken via de volgende stappen:

 • Wij adviseren om de betonvloer op te schuren met een diamantschijf. Tegelvloeren kun je openslijpen met een PKD schijf. 
 • Deze primer is geschikt voor droge, gladde en vochtige betonvloeren.
 • Voeg de componenten bij elkaar volgens de verhouding op de verpakking. 3 Delen basis (A), 1 deel verharder (B) en tot slot 1 deel water (1 kg). 
 • Meng vervolgens alle componenten goed door met behulp van een spiraalmenger op een boormachine. 
 • Als de componenten goed gemengd zijn kun je de primer met een roller aanbrengen op de betonnen ondergrond. Kruislings narollen. Voorkom dat er plassen primer blijven staan.
 • Op poreuze ondergronden dien je 2 lagen RESION Epoxy vloerprimer aan te brengen.
 • Laat de vloerprimer 2 uur uitharden. De primer is uitgehard zodra deze niet meer melkachtig is.
 • Hierna kun je verder met het aanbrengen van een coatingvloer of gietvloer naar keuze.

Eigenschappen

Verpakking Basis (FS106) Verharder (FS116)
Set a 4 kg (voor 5 kg primer) 3 kg 1 kg

Kleur: Melkwit, hardt transparant uit.
Mengverhouding: 
3 delen A, 1 deel B & 1 deel water 
Verwerkingstijd: ca. 5 uur
Uithardingstijd:
1 uur
Applicatie:
100-500 gr/m2
Rendement:
ca. 40m2 per set

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

FS106 Resion EP Floor Primer A, 3 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Waarschuwing

Code Beschrijving
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
Schadelijk

FS116 Resion EP Floor Primer B, 1 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Gevaar

Code Beschrijving
H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

Productkeuzes

RESION Epoxy vloerprimer
stuks

Prijs:

€ 79,99
Levertijd 1-3 werkdagen
 • Levering uit voorraad!
 • iDEAL, MasterCard, VISA, PayPal of op rekening
 • Ochtendlevering, avondlevering of dezelfde dag nog!
 • Vanaf €50,- gratis verzending!

Heeft u ons item op RTL Eigen Huis & Tuin gezien?

Alles over Riviertafels

x

Maak kans op een epoxy rivier tafel pakket t.w.v. € 350,-