RESION Epoxy vloerprimer

RESION Epoxy vloerprimer (2kg)
RESION Epoxy vloerprimer (5kg)
RESION Epoxy vloerprimer (10kg)
RESION Epoxy vloerprimer (2kg)
RESION Epoxy vloerprimer (5kg)
RESION Epoxy vloerprimer (10kg)
 • Watergedragen epoxy primer
 • Na 3 uur uitgehard
 • Voor niet zuigende ondergronden

RESION Epoxy vloerprimer is een sneldrogende primer met een uitstekende hechting op gladde, droge en licht vochtige ondergronden. De watergedragen epoxy vloerprimer is na 6 uur stofdroog en heeft een hoog rendement. Dus ben je op zoek naar een sneldrogende primer, zodat je snel verder kunt met je gietvloer of vloercoating? Kies dan voor RESION Epoxy vloerprimer!

Voordelen RESION Epoxy vloerprimer

 • Watergedragen.
 • Snelle uitharding (6 uur bij 20°C).
 • Hoog rendement.
 • Goede hechteigenschappen.
 • Oplosmiddelvrij.

Geschikte ondergronden

De universele RESION EP WB floor primer is geschikt voor gebruik op niet tot weinig zuigende ondergronden. Zo is de vloerprimer geschikt voor gebruik op droge en gladde ondergronden zoals:

 • Nieuwe betonvloeren.
 • Cementgebonden dekvloeren.
 • Bestaande epoxy en polyurethaan gietvloeren/coatings.
 • Hardgebakken en geglazuurde tegels.
 • Keramische ondergronden.

Verwerkingsinstructies

De watergedragen epoxy vloerprimer is eenvoudig te verwerken. Voordat je de primer gaat aanbregen is het belangrijk dat je de ondergrond goed voorbehandeld. Wij adviseren om betonvloeren op te schuren met een diamantschijf. Tegelvloeren kun je openslijpen met een PKD schijf.

Volg vervolgens de onderstaande stappen om de epoxy vloerprimer op de juiste manier te verwerken:

 • Voeg component A (kunststof verpakking) volledig toe aan component B (blikverpakking).
 • Meng beide componenten gedurende 2 minuten tot een homogeen mengsel. Gebruik hier een spiraalmenger op een boormachine voor.
 • Voeg 20% tot maximaal 50% water toe aan het mengsel. Voeg geleidelijk kleine hoeveelheden water toe aan het mengsel, zorg ervoor dat de vorige hoeveelheid al is opgelost in het mengsel. Start met kleine hoeveelheden water en voeg dit langzaam toe tot het mengsel dunner wordt.
 • Giet het mengsel nu over in een schone emmer en meng de componenten nogmaals goed.
 • Breng de primer vervolgens aan met een vachtroller en rol kruislings na. Voorkom dat er plassen primer blijven staan.
 • Blijk de ondergrond poreuzer dan gedacht? Breng dan een tweede laag RESION Epoxy vloerprimer aan.
 • Laat de primer circa 6 uur uitharden. De exacte uitharding is afhankelijk van o.a. omgevingstemperatuur, hoeveelheid water en dichtheid van de vloer.
 • Ga hierna verder met het aanbrengen van een coatingvloer of gietvloer naar keuze.

Neem voor vragen over de voorbehandeling of verwerking van RESION vloerprimer contact op met onze productspecialisten. Bekijk de technische documentatie voor meer informatie over deze primer.

Eigenschappen

Verpakking Rendement Basis (FS107) Verharder (FS117)
Set à 2 kg 16 m2 1 kg 1 kg
Set à 5 kg 40 m2 2,5 kg 2,5 kg
Set à 10 kg 80 m2 5 kg 5 kg

Kleur: melkwit, hardt transparant uit
Mengverhouding:
1:1 + water (gewichtsdelen)
Verdunning: water
Verdunningsgraad: 20-50%
Verwerkingstijd: ca. 60 minuten (bij 20°C)
Uithardingstijd:
circa 6 uur (bij 20°C)*
Beloopbaar:
12 uur (bij 20°C)
Verbruik:
100-150 gr/m2
Houdbaarheid: tot 6 maanden na productiedatum
Opslag: in originele verpakking bij temperaturen tussen +5°C en +30°C

*De uithardingstijd is afhankelijk van factoren zoals omgevingstemperatuur, hoeveelheid water en dichtheid.

Bestel RESION Epoxy vloerprimer

Wil je een vloerprimer voor jouw epoxy vloer? Bestel dan nu gemakkelijk RESION EP Floor primer op Polyestershoppen.nl. Wij leveren zo snel mogelijk jouw bestelling. Heb je nog vragen? Onze specialistische klantenservice staat voor jou klaar! We zijn telefonisch bereikbaar op +3185 0220090 of per mail via support@polyestershoppen.nl. We helpen je graag verder!

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

FS107 | RESION EP WB Floor Primer | Base | 1kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

FS117 | RESION EP WB Floor Primer | Hardener | 1kg (blik)

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril

Gevaar

Code Beschrijving
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Corrosief (Bijtend)

Productkeuzes

RESION
49,99 49,99
Inhoud Prijs
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf € 50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
3 Stuks € 48,49 € 4,50
8 Stuks € 47,49 € 20,00
14 Stuks € 44,99 € 70,00