RESION Epoxy giethars voor grote gietingen

RESION UV Cast 75 (epoxy voor grote gietingen)
RESION UV Cast75 (nieuw label)
RESION UV Cast 75 (1,43kg)
RESION UV Cast 75 (14,3kg)
RESION UV Cast 75 (epoxy voor grote gietingen)
RESION UV Cast75 (nieuw label)
RESION UV Cast 75 (1,43kg)
RESION UV Cast 75 (14,3kg)
 • Hoge temperatuursbestendigheid
 • Tot 7,5 cm in een keer gieten
 • Lage viscositeit

Epoxy giethars vor grote gietingen nodig? Of wil je net als in dit filmpje je eigen tafel maken met epoxy of wil je grote voorwerpen, tot 7,5 centimeter dikte, ingieten met epoxy? Maak dan gebruik van onze speciale RESION epoxy giethars voor diepe gietingen (RESION UV Cast75). De epoxyhars heeft een rustige uitharding en een zeer helder uiterlijk wat de giethars uitermate geschikt maakt voor bijvoorbeeld een prachtige epoxy riviertafel.

Voordelen van Epoxy giethars voor grote gietingen

 • Gietingen mogelijk tot 75mm dikte (bij 20°C).
 • Hoogste UV-bestendigheid op de markt.
 • Zeer transparant eindresultaat.
 • Lange verwerkingstijd.
 • Door lage viscositeit zeer goed te ontluchten.
 

UV bestendige epoxy

De epoxyhars voor grote gietingen heeft een hoge UV-bestendigheid en zal daarom niet vergelen door zonlicht. De epoxy giethars van RESION is hier uitvoerig op getest door de hars voor een langere periode intensief te testen in een speciaal ontwikkelde UV-kast. Hierdoor kunnen we de hoogst haalbare kwaliteit en een brede inzetbaarheid garanderen.

resion uv test

Let op: voor buitentoepassingen adviseren wij om de epoxy af te lakken met transparante DD Lak.
 

Producteigenschappen

Verpakking Hars (EP101UV) Verharder (EP123) Liter totaal
0,715 gram 500 gram 250 gram 0,650 liter
1,43 kg 1 kg 430 gram 1,3 liter
 7,15 kg 5 kg 2,15 kg 6,5 liter
 14,3 kg 10 kg 4,3 kg 13 liter
 28,6 kg 20 kg 8,6 kg 26 liter
 57,2 kg 40 kg 17,2 kg 52 liter
 114,4 kg 80 kg  34,4 kg 104 liter
 286 kg 200 kg (LET OP: in een stalen vat) 86 kg 314 liter

Mengverhouding: 100:43 (op gewicht)
Viscositeit (gemengd): ca. 200-250 mPa.s
Verwerkingstijd (500 ml bij 20℃): ca. 180-240 min.
Uithardingstijd: 3-7 dagen
Geltijd: 10-24 uur
Warmtebestendigheid: 40-45℃ 
Kleur: transparant

RESION Epoxy giethars voor grote gietingen kopen

Epoxy giethars voor grote gietingen van RESION bestel je eenvoudig bij Polyestershoppen. Bestel vandaag voor 17:00 uur zodat je de veelzijdige UV hars morgen al in huis hebt. Gratis verzending. Wil je meer informatie over de Epoxy giethars voor grote gietingen? Wij geven graag advies. Neem contact op door te bellen naar +31850220090 of stuur een e-mail naar support@polyestershoppen.nl. 

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

EP101UV | Epoxyhars BASIS UV | 500 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

EP123 | Epoxyverharder UV CAST75 (2K volume) | 215 gr

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril

Gevaar

Code Beschrijving
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H302+H312 Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
P264A Na het werken met dit product handen grondig wassen.
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk
Milieugevaarlijk

Productkeuzes

RESION

Bereken hoeveel je nodig hebt

19,99 19,99
Inhoud Prijs
sets

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf € 50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen

Bereken hoeveel je nodig hebt

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
2 Sets € 19,19 € 1,60
4 Sets € 18,79 € 4,80