DD Lak Hoogglans 1 kg

De IJssel DD lak Double Coat hoogglans 1kg met verharder
De IJssel DD lak Double Coat hoogglans 1kg met verharder
 • Geschikt voor circa 10m2
 • Zeer krasvaste lak in hoogglans
 • Verkrijgbaar in alle RAL kleuren

Double Coat DD Lak is een hoogwaardig twee-componenten polyester lak voor verfraaiing en bescherming van polyester, epoxy, metaal, hout en kunststof. DD Lak staat bekend om zijn hoge krasvastheid, UV stabiliteit en lange glansbehoud. Hierdoor is deze lak zeer geschikt als bootlak of als krasvaste bescherming van een epoxy tafel.

DD Lak Hoogglans is verkrijgbaar in iedere RAL kleur en verschillende standaardkleuren. Zo lak je je boot altijd af in de gewenste kleur en glansgraad. Double Coat DD Lak is namelijk ook verkrijgbaar in Zijdeglans en Matglans. Op een beeldscherm kunnen kleuren licht afwijken van de werkelijkheid. Wil je zeker weten dat je de juiste kleur kiest, bestel dan een RAL waaier of IJssel kleurenkaart.

Voordelen DD Lak Hoogglans

 • Zeer UV bestendig
 • Hoge krasvastheid
 • Uitstekend kleur- en glansbehoud
 • Verkrijgbaar in iedere RAL kleur

Gebruiksaanwijzing DD Lak Hoogglans

Double Coat DD Lak is eenvoudig te verwerken. Zorg ervoor dat je de ondergrond goed voorbereidt, voordat je de polyester lak gaat aanbrengen. Schuur het oppervlak daarom op tot korrel 280 en ontvet met Double Coat ontvetter (of Natusafe biologische ontvetter). Stofresten verwijder je met een kleefdoek. Ondergronden van hout en metaal dien je goed voor te bereiden. Voorzie deze daarom eerst van een geschikte primer (HB coating of ZF primer).

Zorg dat je altijd de juiste bescherming draagt tijdens de verwerking van Double Coat lakken. Gebruik daarom altijd een geschikt dampmasker, veiligheidsbril, handschoenen en bedekkende kleding.

Je verwerkt DD Lak via de volgende stappen:

 • Open de basis component, roer deze op en weeg de gewenste hoeveelheid af in een schone mengbeker. Gebruik voor het wegen altijd een (digitale) weegschaal.
 • Voeg vervolgens de verharder in de juiste verhouding toe aan de hars (67:33).
 • Meng beide componenten rustig door en schraap goed langs de zijkant en onderkant van de mengbeker. Laat de lak nu 30 minuten voorreageren.
 • Voeg na het voorreageren circa 3-5% Double Coat kwastverdunner toe aan het mengsel. Roer dit nogmaals goed door.
 • Breng de DD Lak gelijkmatig aan met een schuimroller*, kwast of spuit.
 • Rol of strijk het oppervlak direct na, zonder veel kracht uit te oefenen.
*Tip: met het DD Lak hulpmaterialenpakket heb je direct alle hulpmaterialen in huis om de Double Coat lak te verwerken. Wij adviseren om de schuimroller na 15-30 minuten te vervangen.

Na 24 uur (bij 20°C) kun je een tweede laag aanbrengen zonder te schuren. Het mooiste resultaat wordt verkregen door tussen de lagen te schuren en de voorlaatste laag een aantal dagen te laten drogen. Daarna schuur je dit fijn op met korrel 400 of 600 voordat je de laatste laag aanbrengt. DD Lak is na circa 2 uur stofdroog en na 5 dagen volledig uitgehard.

Technische eigenschappen

Verpakking Basis Verharder
1 kg (geschikt voor circa 8m2) 670 gram 330 gram

Inhoud: 0,5 kg (alleen verkrijgbaar in standaard kleuren) & 1 kg
Mengverhouding:
67:33 (67 gewichtsdelen basis en 33 gewichtsdelen verharder)
Verbruik:
 ca. 125 gram/m2
Verwerkingstijd:
ca. 2 uur
Volledig uitgehard: ca. 5 dagen
Applicatie: 
kwast, roller of spuit
Glans: hoogglans
Kwastverdunner: 3 tot 5% 
Spuitverdunner:  5 tot 15% 
Houdbaarheid: 12 maanden (mits in originele verpakking, koel, droog en vorstvrij bewaard)

Bekijk voor meer technische eigenschappen de technische documentatie van DD Lak.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

DD lak verharder | 330 gr | Wit

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker

Waarschuwing

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H332 Schadelijk bij inademing.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Ontvlambaar
Schadelijk

Productkeuzes

De IJssel Coatings
53,99 53,99
sets

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf € 50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
2 Sets € 52,37 € 3,24
3 Sets € 51,83 € 6,48
5 Sets € 51,29 € 13,49