Epoxy houtrot reparatie pakket

Houtrot reparatie set
Houtrot reparatie set
  • Pakket voor houtrot reparatie
  • Compleet pakket
  • Voor meerdere reparaties

Houtrot in bijvoorbeeld je deur, schutting en kozijn kun je eenvoudig met epoxy repareren. Met het complete reparatiepakket kun je de houtrot zelf repareren zonder extra benodigdheden te moeten halen. Met het pakket kun je meerdere reparaties uitvoeren. Het is dus een handig pakket om in huis te hebben zodat je ook in de toekomst houtrot snel met epoxy kunt repareren.

Houten kozijnen en ander houtrot repareren met epoxy

Kleine houtrotgedeeltes zijn goed te herstellen met de artikelen van Polyestershoppen.nl. Bij een goede verwerking zul je niet eens zien dat er sprake van houtrot is geweest. Over hoe je dit doet, hebben wij een handig informatieartikel geschreven. Hierin leggen wij stap voor stap uit hoe je houtrot met epoxy repareert.

Inhoud van het pakket

Wanneer je een plamuur wil maken met de materialen in dit pakket kun je microballoons bestellen. Wil je weten hoe je het beste houtrot kunt repareren met epoxy? Wij hebben hier een handig informatieartikel voor geschreven. Hierin leggen wij stap voor stap uit hoe je dit het beste kunt doen.

Epoxy houtrot reparatiepakket kopen

Met het complete reparatiepakket kun je houtrot in onder meer het kozijn eenvoudig met epoxy repareren. Het reparatiepakket en alle andere producten van epoxy kun je eenvoudig online kopen bij Polyestershoppen.nl. Vandaag vóór 17:30 besteld, is morgen al in huis. Bestellingen vanaf €50,- worden zelfs gratis thuisbezorgd. Heb je een vraag over het repareren van houtrot met epoxy of kunnen we je ergens anders mee van dienst zijn? Neem dan contact op met één van onze specialisten of bekijk ons informatiecentrum waar we antwoord geven op veelgestelde vragen.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

EP101 Epoxyhars BASIS 500 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

Productkeuzes

Epoxy houtrot reparatie pakket
stuks

Prijs:

€ 47,99
Levertijd 1-3 werkdagen
  • Levering uit voorraad!
  • iDEAL, MasterCard, VISA, PayPal of op rekening
  • Ochtendlevering, avondlevering of dezelfde dag nog!
  • Vanaf €50,- gratis verzending!