Epoxy houtrot reparatiepakket

Houtrot repareren epoxy
Houtrot repareren epoxy
  • Pakket voor houtrot reparatie
  • Compleet pakket
  • Voor meerdere reparaties

Je kunt eenvoudig houtrot repareren met epoxy, bijvoorbeeld voor je deur, schutting en kozijn. Met het complete reparatiepakket kun je zelf houtrot repareren zonder extra benodigdheden te hoeven aanschaffen. Met het pakket kun je meerdere reparaties uitvoeren. Het is dus een handig pakket om in huis te hebben zodat je ook in de toekomst houtrot snel kunt repareren met epoxy.

Houtrot repareren met epoxy

Kleine houtrotgedeeltes zijn goed te herstellen met de artikelen van Polyestershoppen.nl. Als je het goed aanpakt, zul je niet eens zien dat er sprake van houtrot is geweest. Wil je weten hoe je het beste houtrot kunt repareren met epoxy? Wij hebben hier een handig informatie artikel over geschreven. Hierin leggen wij stap voor stap uit hoe je dit het beste kunt doen.

Inhoud van het pakket

Als je met de materialen in dit pakket een plamuur wil maken, kun je microballoons bestellen. 

Epoxy houtrot reparatiepakket kopen

Met het complete reparatiepakket kun je houtrot repareren met epoxy. Het reparatiepakket en alle andere producten van epoxy koop je eenvoudig online bij Polyestershoppen.nl. Vandaag vóór 17:00 uur besteld, is morgen al in huis. Bestellingen vanaf € 50,- worden zelfs gratis thuis bezorgd. Heb je een vraag over het repareren van houtrot met epoxy of kunnen we je ergens anders mee van dienst zijn? Neem dan contact op met één van onze specialisten of bekijk ons informatiecentrum waar we antwoord geven op veelgestelde vragen.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

EP113 | Epoxy hardener FAST | 250 gr

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H302+H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

EP101 | Epoxyhars BASIS | 500 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
P264A Na het werken met dit product handen grondig wassen.
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

Productkeuzes

RESION
69,99 69,99
stuks
Op voorraad

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

Vandaag voor 17:00 uur besteld, vandaag verzonden!
  • Uitgebreid assortiment!
  • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
  • Gratis verzending vanaf € 50,-
  • Gratis retourneren binnen 30 dagen