Universele epoxyhars snel

RESION Universele epoxy FAST (snelle verharder)
RESION Universele epoxy snel (3kg)
RESION Universele epoxy snel (150 gram)
RESION Universele epoxy FAST (snelle verharder)
RESION Universele epoxy snel (3kg)
RESION Universele epoxy snel (150 gram)
 • Lamineren, coaten, lijmen
 • 25 min. verwerkingstijd
 • Hoge mechanische weerstand

RESION Epoxyhars met snelle verharder is een veelzijdige kunsthars ontwikkeld voor o.a. bekleding in combinatie met glasweefsels, coatings, vloer- en wandbekledingen, plamuurmassa’s en verlijmingspasta. De RESION epoxy lamineerhars met snelle verharder heeft een kleefvrije uitharding en is snel bestand tegen water. De verwerkingstijd van deze epoxyhars is circa 25 minuten bij kamertemperatuur (20℃)

Pigmenteren
Om de epoxy in de juiste kleur te mengen, kun je heel gemakkelijk epoxypigment toevoegen aan de epoxyhars. Je hebt hier ongeveer 3 to 5% epoxy pigmentpasta voor nodig, deze zijn verkrijgbaar in de officiële RAL-kleuren. 

Vulstoffen
Universele epoxy is ook te mengen met diverse vulstoffen om een massa naar wens te krijgen. Met katoenvezel maak je een sterke houtlijm en met Stewathix een zeer sterke lijmpasta die geschikt is voor heel veel toepassingen. Met rode microballoons maak je een eenvoudig te schuren lichtgewicht plamuur.

Versterkingsvezels
RESION Epoxyhars FAST kan uitstekend verwerkt worden met glasweefsel, koolstofweefsel, aramideweefsel maar ook bandweefsels, UD weefsel, glaslegsel en koolstoflegsel.

De minimale verwerkingstemperatuur voor deze hars is circa 8 graden. Ben je op zoek naar een gelijkwaardige epoxy die te verwerken is vanaf een temperatuur van circa 4 graden? Bekijk dan eens onze Winter Epoxy.

Voordelen van Universele epoxy lamineerhars met snelle verharder:

 • Snelle verhardingstijd.
 • Kleefvrije uitharding.
 • Waterbestendig.
 • Eenvoudig in te kleuren met pigmenten.

Producteigenschappen:

Verpakking  Hars (EP101)  Verharder (EP113)
 150 gram  100 gram  50 gram
 750 gram  500 gram  250 gram
 1,5 kg  1 kg   0,5 kg
 3 kg  2 kg  1 kg
 7,5 kg  5 kg   2,5 kg
15 kg 10 kg 5 kg
30 kg 20 kg 10 kg
60 kg 40 kg  20 kg

Voor de jerrycans (vanaf 7,5 kg sets) hebben we ook handige tapkraantjes.

Verwerkingstijd: 20-30 minuten (bij 20°C)
Mengverhouding: 2:1 (2 gewichtsdelen Epoxyhars Basis, 1 gewichtsdeel verharder SNEL)
Uithardingstijd: ca. 12-18 uur (bij 20°C)
Minimale verwerkingstemperatuur: 8℃
Houdbaarheid: 1 jaar (bij 15-20°C en in het donker bewaard)
Warmtebestendigheid: tot 50°C

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

EP101 | Epoxyhars BASIS | 100 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
P264A Na het werken met dit product handen grondig wassen.
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

EP113 | Epoxy hardener FAST | 50 gr

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H302+H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

Productkeuzes

RESION

Bereken hoeveel je nodig hebt

11,99 11,99
Inhoud Prijs
sets

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf € 50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen

Bereken hoeveel je nodig hebt

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
2 Sets € 11,39 € 1,20
4 Sets € 10,79 € 4,80
6 Sets € 10,19 € 10,80