Polyester reparatieset

Polyester reparatieset om gaten en beschadigingen te repareren
Polyester reparatieset om gaten en beschadigingen te repareren
 • Repareer gaten en scheuren
 • Inclusief reparatie handleiding
 • Compleet en scherp geprijsd

Met de polyester reparatieset kun je eenvoudig kleine reparaties uitvoeren aan caravans, boten, vijvers, zwembaden en dergelijke producten van polyester. Deze polyester reparatieset is compleet uitgerust en zeer geschikt om diverse reparaties uit te voeren. Hierdoor hoef je niet meer op zoek naar de juiste materialen maar bestel je alles in één keer. Met dit pakket repareer je eenvoudig gaten, scheuren en breuken in polyester producten zoals vijvers, boten, paardentrailers, scooterkappen, caravans en campers, polyester autobumpers- en skirts, spoilers en nog veel meer. Het glasmatje in de set heeft een afmeting van 30cm x 125cm. 

Als je een grotere reparatie wil uitvoeren, kun je gebruik maken van de grotere reparatiesets, bijvoorbeeld het lamineerpakket. Ook kunnen wij een pakket op maat maken speciaal voor de reparatie die voor jou van toepassing is. Neem hiervoor, en voor ander advies, contact op met onze klantenservice.

Inhoud polyester reparatieset

Deze set is verpakt in een grote mengbeker met deksel en bevat alle benodigde materialen:

Product Aantal/Volume
Polyesterhars lamineerhars  0,25 kg
Polyester verharder 5 ml 
Glasmat 225 gr/m2 ca. 0,3 m
Glasvezel 1 potje 
Schuurpapier 1 x
Nitril handschoenen 10 x
Mengbekers (400 ml) 2 x
Roerhoutjes 2 x
Kwastjes 2 x
Handleiding 1 x

Toepassingen

Je kunt de polyester reparatieset gebruiken voor de volgende toepassingen:

 • Reparatie van scheuren en beschadigingen aan spoilers, bumpers en skirts van sportauto's.
 • Afdichten van lekkages in vijvers, jacuzzi's, hottubs en zwembaden.
 • Dichten van scheuren en gaten in koelcellen.
 • Repareren van polyester boten, campers en caravans.
 • Bekleden van bootjes en andere kleine objecten in de modelbouw, hobby, etc.

Hoe voer ik een polyester reparatie uit?

De polyester reparatieset wordt geleverd inclusief een handleiding om reparaties uit te voeren. In de onderstaande video legt Arne je uit hoe je met behulp van de polyester reparatieset eenvoudig een reparatie uitvoert.

Bij vragen over de reparatieset of over hoe een polyester reparatie in zijn werk gaat, kun je altijd bij onze klantenservice terecht!

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Gevaar

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H242 Brandgevaar bij verwarming.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Ontvlambaar
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

RESION
24,99 24,99
sets
Op voorraad

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

Vandaag voor 17:00 uur besteld, vandaag verzonden!
 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf € 50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
10 Sets € 23,12 € 18,70