Epoxy coating transparant

RESION 2K COAT transpante epoxycoating
RESION 2K COAT verpakkingen
RESION 2K COAT transpante epoxycoating
RESION 2K COAT verpakkingen
 • Weerbestendige coating
 • Stinkt niet / Oplosmiddelvrij
 • Zeer helder eindresultaat

Wil je je tafel, betonnen aanrechtblad of kunstwerk transparant afwerken en langdurig beschermen? Gebruik dan deze RESION Epoxy coating (2K COAT) voor een glashelder eindresultaat.

Deze twee componenten epoxy coating bestaat uit een epoxyhars en een verharder die je zorgvuldig dient te mengen voor je aan de slag gaat. Let hierbij op dat je de juiste verhoudingen afweegt met een weegschaal en dat je de epoxy coating circa 2 minuten goed doorroert. Desgewenst kan je de transparante coating inkleuren met een epoxypigment naar keuze. 

UV Bestendig

Epoxy coating is bij uitstek geschikt wanneer een zeer transparant oppervlak gewenst is. Daarnaast is deze epoxy hars goed bestand tegen UV licht. In combinatie met onze UV stabilisator is deze epoxy zelfs volledig kleurecht bij buitentoepassingen.

Toepassing

Deze coating wordt veelal gebruikt voor het gieten over tegels, tafelbladen, betonnen aanrechtbladen, keukenbladen en werkbladen. Epoxy coating hecht goed aan bijna alle ondergronden waardoor de coating uitstekend te verwerken is op ondergronden zoals hout, beton, steen en metaal. Zorg dat bij het aanbrengen van de epoxyhars dat de ondergrond glad geschuurd wordt. Voor gladde ondergronden die niet geschuurd kunnen worden, hebben we een speciale primer die specifiek voor gladde ondergronden is gemaakt.

Voordelen van Epoxy coating transparant:

 • Oplosmiddelvrij
 • Stinkt niet
 • Goede UV bestendigheid (met onze UV stabilisator zelfs buiten te gebruiken zonder verkleuring)
 • Zeer helder eindresultaat
 • Hoge krasvastheid en bescherming
 • Hecht op bijna alle ondergronden (hout, beton, kunststof, etc)
 • Voedselveilig voor incidenteel voedselcontact, zoals op werkbladen

Producteigenschappen:

Verpakking  Hars (EP101)  Verharder (EP131)
160 gram 100 gram 60 gram
800 gram 500 gram 300 gram
1,6 kg 1 kg  0,6 kg
8 kg 5 kg 3 kg 
16 kg 10 kg 6 kg 
32 kg      20 kg 12 kg
64 kg 40 kg 24 kg

Verbruik: 1e laag ca. 250-400 gram/m2 (afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond)
Volgende lagen ca. 200-250 gram/m2
Mengverhouding: 100:60 (100 gram hars, 60 gram verharder)
Verwerkingstijd: 30 tot 60 minuten (20℃)
Stofdroog na: ca. 6-12 uur (20℃)
Hanteerbaar na: 12-18 uur (20℃)
Minimale verwerkingstemperatuur: 15℃
Volledige doorharding: 3-5 dagen
Houdbaarheid: 1 jaar (bij 15-20℃ en donker bewaard)

Eenvoudig alle mengverhoudingen in een schema? Bekijk dan het Mengschema epoxy (100:60).

 

Epoxy coating transparant kopen

Deze epoxy coating van RESION kun je eenvoudig bij Polyestershoppen kopen. Bestel vandaag voor 17:30 uur zodat je de transparante epoxy coating morgen al in huis hebt. Bestellingen boven de €50,- worden bovendien gratis verzonden. Wil je meer informatie over de Epoxy coating transparant ontvangen? Wij geven graag advies. Neem contact op door te bellen naar +31850220090, stuur ons een e-mail naar support@polyestershoppen.nl. Kijk voor overige vragen ook eens in ons informatiecentrum.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

EP101 Epoxyhars BASIS 100 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

EP131 Epoxyverharder 2K COATING 60 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

Productkeuzes

Epoxy coating transparant

Bereken hoeveel je nodig hebt

Inhoud Prijs
sets

Prijs:

€ 13,99
Vandaag voor 17:30 besteld, vandaag verzonden!
Minder dan 5 op voorraad
 • Levering uit voorraad!
 • iDEAL, MasterCard, VISA, PayPal of op rekening
 • Ochtendlevering, avondlevering of dezelfde dag nog!
 • Vanaf €50,- gratis verzending!

Bereken hoeveel je nodig hebt