Epoxy coating transparant

RESION 2K COAT transpante epoxycoating
RESION Epoxy coating (verpakkingen)
RESION 2K COAT transpante epoxycoating
RESION Epoxy coating (verpakkingen)
 • Weersbestendige coating
 • Stinkt niet / oplosmiddelvrij
 • Zeer helder eindresultaat
LET OP: Dit product is vervangen door de verbeterde RESION Clear Coat epoxy. Deze hars is UV gestabiliseerd en heeft een eenvoudige mengverhouding.

Wil je je tafel, betonnen aanrechtblad of kunstwerk transparant afwerken en langdurig beschermen? Gebruik dan deze RESION Epoxy coating (2K COAT) voor een glashelder eindresultaat.

Deze twee componenten epoxy coating bestaat uit een epoxyhars en een verharder die je zorgvuldig dient te mengen voor je aan de slag gaat. Let er hierbij op dat je de juiste verhoudingen afweegt met een weegschaal en dat je de epoxy coating circa 2 minuten goed doorroert. Desgewenst kun je de transparante coating inkleuren met een epoxypigment naar keuze. 

Toepassing

Deze coating wordt vaak gebruikt om over tegels, tafelbladen, betonnen aanrechtbladen, keukenbladen en werkbladen te gieten. Epoxy coating hecht goed aan bijna alle ondergronden waardoor de coating uitstekend te verwerken is op ondergronden zoals hout, beton, steen en metaal. Zorg dat bij het aanbrengen van de epoxyhars dat de ondergrond glad geschuurd wordt. Voor gladde ondergronden die niet geschuurd kunnen worden, hebben we een speciale primer die specifiek voor gladde ondergronden is gemaakt.

Let op: voor buitentoepassingen adviseren wij om de epoxy af te lakken met transparante DD Lak.

Voordelen van Epoxy coating transparant

 • Oplosmiddelvrij.
 • Stinkt niet.
 • Goede UV bestendigheid (met onze UV stabilisator zelfs buiten te gebruiken zonder verkleuring).
 • Zeer helder eindresultaat.
 • Hoge krasvastheid en bescherming.
 • Hecht op bijna alle ondergronden (hout, beton, kunststof, etc).
 • Voedselveilig voor incidenteel voedselcontact, zoals op werkbladen.

Producteigenschappen:

Verpakking  Hars (EP101)  Verharder (EP131)
160 gram 100 gram 60 gram
800 gram 500 gram 300 gram
1,6 kg 1 kg  0,6 kg
8 kg 5 kg 3 kg 
16 kg 10 kg 6 kg 
32 kg      20 kg 12 kg
64 kg 40 kg 24 kg

Verbruik: 1e laag ca. 250-400 gram/m2 (afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond)
Volgende lagen ca. 200-250 gram/m2
Mengverhouding: 100:60 (100 gram hars, 60 gram verharder)
Verwerkingstijd: 30 tot 60 minuten (20℃)
Stofdroog na: ca. 6-12 uur (20℃)
Hanteerbaar na: 12-18 uur (20℃)
Minimale verwerkingstemperatuur: 15℃
Volledige doorharding: 3-5 dagen
Applicatie: aanbrengen met een veloursroller
Houdbaarheid: 1 jaar (bij 15-20℃ en donker bewaard)

Eenvoudig alle mengverhoudingen in één schema? Bekijk dan het Mengschema epoxy (100:60).

Epoxy coating transparant kopen

De epoxy coating van RESION bestel je eenvoudig bij Polyestershoppen. Bestel vandaag voor 17:00 uur zodat je de transparante epoxy coating morgen al in huis hebt. Bestellingen boven € 50,- worden bovendien gratis verzonden. Wil je meer informatie over de Epoxy coating transparant? Wij geven graag advies. Neem contact op door te bellen naar +31850220090 of stuur een e-mail naar support@polyestershoppen.nl. Kijk voor overige vragen ook eens in ons informatiecentrum.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

EP131 Epoxyverharder 2K COATING 300 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

EP101 | Epoxyhars BASIS | 500 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
P264A Na het werken met dit product handen grondig wassen.
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

Productkeuzes

RESION
16,99 19,99
€ 3,00 (15%) korting
Inhoud Prijs
Wacht niet te lang: de voorraad van dit product wordt niet opnieuw aangevuld. Bestel snel voordat het definitief uitverkocht is.
sets
 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf €50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen