RESION UV Clear Coat Epoxy

RESION UV Clear Coat epoxy
RESION UV Clear Coat epoxy
 • Transparante epoxy coating
 • Hoge UV bestendigheid
 • Mengverhouding 100:50

RESION UV Clear Coat Epoxy is een UV-bestendige epoxy coating van topkwaliteit. Deze transparante epoxy coating is veelzijdig in gebruik, waardoor je het bijvoorbeeld goed kunt gebruiken voor het afwerken van tafels, tegels, keukenbladen en nog veel meer. Met de 2 op 1 mengverhouding is de clear coating eenvoudig in gebruik en is dit product ook geschikt als je nog nooit met epoxy hebt gewerkt. Mede door de hoge UV-bestendigheid geeft Clear Coat Epoxy een glashelder resultaat!

UV-bestendige clear coat epoxy

In tegenstelling tot RESION Epoxy coating transparant beschikt dit product over een hoge UV-bestendigheid. RESION UV Clear Coat bevat namelijk een ingebouwde UV-stabilisator. Hierdoor is de epoxy coating goed bestand tegen vergeling zonder dat je hier zelf een stabilisator aan toe hoeft te voegen. 

Waar kun je epoxy coating voor gebruiken?

Deze coating wordt vaak gebruikt om een transparante laag te gieten over tegels, tafelbladen, betonnen aanrechtbladen, keukenbladen en werkbladen. Transparante epoxy coating heeft een goede hechting op bijna alle ondergronden. Hierdoor kun je coating uitstekend gebruiken op hout, beton en steen. Zorg dat bij het aanbrengen van de epoxyhars dat de ondergrond glad geschuurd wordt. Voor gladde ondergronden die niet geschuurd kunnen worden, adviseren wij om onze RESION primer te gebruiken. Deze primer is erg geschikt voor gladde ondergronden.

Let op: voor buitentoepassingen adviseren wij om de epoxy af te lakken met transparante DD lak.

Voordelen van Clear Coat Epoxy

 • Eenvoudige 2:1 mengverhouding.
 • Hoge UV stabiliteit (geen stabilisator nodig).
 • Oplosmiddelvrij.
 • Glashelder eindresultaat.
 • Snelle doorharding.

Gebruiksinstructies

De transparante epoxy coating van RESION is eenvoudig in gebruik. Met de eenvoudige 2 op 1 (100:50) mengverhouding weeg je de epoxy coating gemakkelijk af. Hieronder leggen wij je kort uit hoe je de UV Clear Coat Epoxy kunt gebruiken:

 • Weeg het basiscomponent (A) en de verharder (B) goed af volgens de juiste mengverhouding (100 gewichtsdelen hars op 50 gewichtsdelen verharder).
 • Meng de basis en verharder gedurende 3 minuten goed door. Schraap ook goed langs de zij- en onderkant van de mengbeker!
 • Breng de epoxy aan met een veloursroller of kwast (de verwerkingstijd is circa 30 minuten bij 20℃).
 • Laat de coating na het aanbrengen ongeveer 18-24 uur uitharden voordat deze hanteerbaar is (let op: na 5-7 dagen is de epoxy pas volledig uitgehard).
Tip: gebruik onze handige doseerpompjes om de epoxy eenvoudig af te wegen zonder mengverhoudingen te hoeven berekenen.

Eigenschappen

Verpakking Hars (EP105) Verharder (EP132)
0,75 kg 500 gram 250 gram
1,5 kg 1 kg 500 gram
3 kg 2 kg  1 kg
7,5 kg 5 kg 2,5 kg
15 kg 10 kg 5 kg
30 kg      20 kg 10 kg
60 kg 40 kg 20 kg

Verbruik: 150-250 gr/m2
Mengverhouding: 100:50 (100 gram hars, 50 gram verharder)
Verwerkingstijd: circa 30 minuten
Stofdroog na: 24 uur
Hanteerbaar na: 24 uur
Minimale verwerkingstemperatuur: 5°C
Volledige doorharding: 7 dagen
Houdbaarheid: minimaal 2 jaar

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

EP105 | RESION UV Clear Coat (Epoxycoating) | Basis | 0,1 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

EP132 | RESION UV Clear Coat (Epoxycoating) | Verharder | 0,05 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Corrosief (Bijtend)

Productkeuzes

RESION
11,99 11,99
Inhoud Prijs
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf € 50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen