Epoxy primer voor gladde ondergronden

Epoxyprimer voor tegels en gladde ondergronden
Epoxyprimer voor tegels en gladde ondergronden
 • Hecht op tegels, glas etc.
 • Snelle doorharding
 • Laag verbruik

Deze dunne twee-componenten epoxy primer is zeer geschikt voor gladde ondergronden en is gemakkelijk te verwerken. De epoxyprimer voor gladde ondergronden is de ideale epoxyhars voor gladde betonnen ondergronden (zoals betonnen keukenbladen), tegels of glas. Daarnaast werkt deze primer ook uitstekend op keramische ondergronden.

Epoxy primer op gladde vloeren

Heb je een te harde of te gladde vloer? Dit zorgt er voor dat de vloerverf niet goed kan hechten. De verf zal hierdoor eerder loslaten waardoor het gaat schilferen en bladderen. In dit geval werkt een epoxy primer op de ondervloer uitstekend.

Bekijk de onderstaande video waarin wordt uitgelegd hoe je epoxy vloercoating gebruikt in combinatie met de epoxy primer voor gladde ondergronden. 

 

Deze primer is geschikt voor o.a. de volgende ondergronden of toepassingen:

 • Gevlinderd beton primeren.
 • Verlijming van glas.
 • Als basisprimer op gladde wandtegels.
 • Als primer voor tegelvloeren of wanden.
 • Als primer voor mozaïek.
 • Als basislaag voor betonnen aanrechtbladen/werkbladen.
 • Als primer voor keramische ondergronden.

Zorg altijd vóór het aanbrengen van de epoxy voor een vetvrije en droge ondergrond en reinig deze van tevoren met bijvoorbeeld ammoniak verdund met water. Meng de beide componenten goed door elkaar en breng deze met een veloursroller aan. Na een uithardingstijd van ca. 16 tot 36 uur werk je verder zonder te schuren. Schuur het oppervlak altijd eerst lichtjes op als je na 36 uur een volgende laag gaat aanbrengen. Maak vervolgens het afwerken van de vloer af met epoxy vloercoatingepoxy giethars of een universele epoxy in combinatie met een glasweefsel.

Producteigenschappen

Verpakking Hars (FS101) Verharder (FS113)
0,75 kg 0,5 kg 0,25 kg
1,5 kg 1 kg 0,5 kg

Mengverhouding: 100:50 (2 gewichtsdelen hars, 1 gewichtsdeel verharder)
Verwerkingstijd: ca. 30 min. bij 25°C
Kleur: transparant
Verwerken met: veloursroller (dun aanbrengen)
Uithardingstijd: ca. 16 tot 36 uur
Verbruik: 150-200 gr/m2

Epoxy primer voor gladde ondergronden kopen?

RESION Epoxy primer voor gladde ondergronden en alle andere Epoxy producten koop je eenvoudig bij Polyestershoppen.nl. Bestel je de producten vandaag vóór 17:00 uur? Dan heb je de producten morgen al in huis. Heb je vragen over de Epoxyprimer voor gladde ondergronden of kunnen we je ergens anders mee van dienst zijn? Onze specialisten helpen je graag verder. Neem dan contact op via live chat, telefoon of e-mail.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

FS113 Epoxyprimer voor gladde ondergrond verharder 250 gr

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Overall

Gevaar

Code Beschrijving
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H302+H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

FS101 | RESION Epoxy vloerprimer | Basis | 500 gr

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

Productkeuzes

RESION
26,99 26,99
Inhoud Prijs
sets

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf € 50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen