DD lak zijdeglans 7,5 kg

Double Coat DD lak zijdeglans 7,5 kg
Double Coat DD lak zijdeglans blik 7,5 kg
Double Coat DD lak zijdeglans 7,5 kg
Double Coat DD lak zijdeglans blik 7,5 kg
 • Mooie zijdeglans afwerking
 • UV bestendig en krasvast
 • Goed voor 60m2

Hoogwaardig twee-componenten polyester lak voor verfraaiing en bescherming van polyester, epoxy, PVC, metaal en hout. Deze 2 componenten polyester verf staat bekend om het niet vergelen, de hoge krasvastheid en het lange glansbehoud. Daarnaast biedt deze lak een langdurige UV bestendigheid.

Voordelen DD Lak zijdeglans

 • Hoge krasvastheid
 • Kleurvastheid
 • Lang glansbehoud
 • Hoge UV bestendigheid

Voor onderwatercoatings kun je onze bootonderhoud producten bekijken. Zorg dat je de ondergrond goed voorbereid voordat je de polyester lak aanbrengt. Dit kan doen door het opschuren tot korrel 280 of 320 en ontvetten met ontvetter. Bij gebruik van kleuren DC 842 (oranje) en DC 845 (rood) raden we aan een basislaag okergeel (DC 837) aan te brengen. Het aanbrengen met een spuit heeft de voorkeur en geeft het meest streeploze resultaat. Een alternatief is Cabin Varnish welke eenvoudig te verwerken is met een roller of kwast.

Let op: Wil je DD lak in meerdere keren verwerken? Dit is geen probleem. Zorg er wel voor dat je beide componenten los van elkaar bewaard en niet gemengd.

Eigenschappen

Mengverhouding: 67 gewichtsdelen lak en 33 gewichtsdelen verharder
Verbruik:
 ca. 125 gram/m2
Inhoud:
7,5 kg (voor ca. 60 m2)
Verwerking: Kan met de kwast, roller of spuit verwerkt worden bij gebruik juiste spuitverdunner
Kleuren: In diverse kleuren leverbaar. Kleuren zijn onderling ook te mengen
Glans: Zijdeglans
Verwerkingstijd: ca. 2 uur

Let op: kleuren in het keuzescherm kunnen licht afwijken van de werkelijkheid! Wil je zeker weten dat je de juiste kleur besteld, koop dan een RAL kleurenwaaier of IJssel kleurenkaart.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

DD Zijdeglans Lak DC008 transparant - 5 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker

Waarschuwing

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P241 Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
Ontvlambaar

DD lak verharder 2,5 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker

Waarschuwing

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H332 Schadelijk bij inademing.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Ontvlambaar
Schadelijk

Productkeuzes

DD lak zijdeglans 7,5 kg
sets

Prijs:

€ 289,99
Levertijd 1-3 werkdagen
 • Levering uit voorraad!
 • iDEAL, MasterCard, VISA, PayPal of op rekening
 • Ochtendlevering, avondlevering of dezelfde dag nog!
 • Vanaf €50,- gratis verzending!

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
2 Set € 281,29 € 17,40
3 Set € 275,49 € 43,50
5 Set € 268,24 € 108,75