DD Lak Zijdeglans 7,5 kg

Double Coat DD lak zijdeglans 7,5 kg
Double Coat DD lak zijdeglans blik 7,5 kg
Double Coat DD lak zijdeglans 7,5 kg
Double Coat DD lak zijdeglans blik 7,5 kg
 • Mooie zijdeglans afwerking
 • UV-bestendig en krasvast
 • Goed voor 60m2

Hoogwaardig twee-componenten polyester lak voor verfraaiing en bescherming van polyester, epoxy, PVC, metaal en hout. Deze verf staat bekend om het niet vergelen, de hoge krasvastheid en het lange glansbehoud. Daarnaast biedt deze lak een langdurige UV bestendigheid.

Voordelen DD Lak Zijdeglans

 • Hoge krasvastheid
 • Kleurvastheid
 • Lang glansbehoud
 • Hoge UV bestendigheid

Voor onderwatercoatings kun je onze producten voor bootonderhoud bekijken. Zorg dat je de ondergrond goed voorbereidt voordat je de polyester lak aanbrengt. Dit kun je doen door de ondergrond op te schuren tot korrel 280 of 320 en te ontvetten met ontvetter. Bij gebruik van kleuren DC 842 (oranje) en DC 845 (rood) raden we aan een basislaag okergeel (DC 837) aan te brengen. Het aanbrengen met een spuit heeft de voorkeur en geeft het meest streeploze resultaat. Een alternatief is Cabin Varnish die eenvoudig te verwerken is met een roller of kwast.

Let op: wil je DD Lak in meerdere keren verwerken? Dit is geen probleem. Zorg er wel voor dat beide componenten ongemend en los van elkaar worden bewaard.

Eigenschappen

Mengverhouding: 67 gewichtsdelen lak en 33 gewichtsdelen verharder
Verbruik:
 ca. 125 gram/m2
Inhoud:
7,5 kg (voor ca. 60 m2)
Verwerking: kan met de kwast, roller of spuit verwerkt worden bij gebruik juiste spuitverdunner
Kleuren: in diverse kleuren leverbaar. Kleuren zijn onderling ook te mengen
Glans: zijdeglans
Verwerkingstijd: ca. 2 uur

Let op: op een beeldscherm kunnen kleuren licht afwijken van de werkelijkheid! Wil je zeker weten dat je de juiste kleur bestelt, koop dan een RAL kleurenwaaier of IJssel kleurenkaart.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

DD lak verharder | 2,5 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker

Waarschuwing

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H332 Schadelijk bij inademing.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
MDI Vanaf 24 augustus 2023 is een passende opleiding vereist voor industrieel of professioneel gebruik
Ontvlambaar
Schadelijk

DD Zijdeglans Lak DC008 transparant - 5 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker

Waarschuwing

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P241 Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Ontvlambaar

Productkeuzes

De IJssel Coatings
364,99 364,99
sets

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf € 50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
2 Sets € 354,04 € 21,90
3 Sets € 346,74 € 54,75
5 Sets € 337,62 € 136,85