RESION Gelcoat transparant

Polyester gelcoat transparant 0,85KG
Polyester gelcoat transparant 4,25kg
Polyester gelcoat transparant 0,85KG
Polyester gelcoat transparant 4,25kg
  • Voor gebruik in mallen
  • Met pigmenten in te kleuren
  • Waterbestendig en UV stabiel

Transparante polyester gelcoat (voorlak) beschermt de glasvezels tegen vocht en zorgt voor een laag die een hoge glans heeft en goed bewerkbaar is. RESION Gelcoat wordt gebruikt in mallen. Het egaliseert reliëf en zorgt ervoor dat de glasvezels blijven kleven.

Deze iso-npg gelcoat heeft een zeer goede resistentie tegen water, chemicaliën en warmte. De polyester gelcoat is te combineren met alle polyester lamineerharsen en topcoats. De gelcoat wordt transparant geleverd en is eventueel in te kleuren met een polyester pigmentpasta naar keuze.

Gelcoat blijft altijd plakken aan de uitdampingskant. Indien je deze eigenschap niet wenst, adviseren wij om Polyester topcoat te gebruiken.

Eigenschappen

MEKP-verharder: voeg ca. 2% toe aan de hars
Verbruik: ca. 400 gr/m²
Verpakking: 0,85 kg, 4,25 kg, 20 kg
Verwerkingstijd: 20 minuten (bij 20°C)
Uithardingstijd: ca. 2 uur
Houdbaarheid: 3 tot 6 maanden

Hieronder vind je een tabel met de benodigde hoeveelheid verharder. De hoeveelheid pigmentpasta is afhankelijk van de gekozen kleur. 

Hoeveelheid topcoat 10% pigmentpasta 15% pigmentpasta Verharder
0,85 kg 85 gram 127,5 gram 20 ml verharder
4,25 kg 425 gram 637,5 gram 100 ml verharder
20 kg 2000 gram 3000 gram 400 ml verharder
Tip: bekijk voor veiligheidsinformatie veiligheidsblad A

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

RESION Premium Gelcoat transparant | 850 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

RESION
23,99 23,99
Inhoud Prijs
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

Wil je weten welk polyester product je nodig hebt? Gebruik onze keuzehulp!

  • Uitgebreid assortiment!
  • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
  • Gratis verzending vanaf € 50,-
  • Gratis retourneren binnen 30 dagen