RESION Polyester lamineerhars

RESION Polyester lamineerhars 5kg
RESION Polyester lamineerhars 20kg
Polyester lamineerhars 250 gram
RESION Polyester lamineerhars 5kg
RESION Polyester lamineerhars 20kg
Polyester lamineerhars 250 gram
 • Verwerking vanaf 12 graden
 • Ca. 30 minuten verwerkingstijd
 • Voor verwerking met glasmat

RESION Polyester lamineerhars wordt onder andere in combinatie met een glasmat (CSM) gebruikt voor de productie van polyester constructies, boten, autospoilers, carnavalswagens, buddyseats, modelbouw, zwembaden, vijvers en polyester reparaties. Het is hiernaast perfect voor de reparatie van grotere gaten in een polyester oppervlakte. De combinatie van polyester lamineerhars met een glasmat zorgt er namelijk voor dat het oppervlakte weer net zo stevig wordt als voorheen.

Deze polyester lamineerhars is eenvoudig in gebruik en laat zich goed verwerken. De benatting van de vezel is uitstekend, de hars zakt niet uit de vezel en luchtbellen zijn eenvoudig te verwijderen. RESION Polyester lamineerhars is voorzien van een blauwe kleuromslag die laat zien of er verharder is toegevoegd.

Kenmerken Polyester lamineerhars

 • Slagvast.
 • Eenvoudig in gebruik.
 • Blauwe kleuromslag.
 • Al te gebruiken vanaf 12 graden.

Verwerkingsinstructies

 • Bepaal de gewenste hoeveelheid verharder in het onderstaande schema (1,5 - 2,5% MEKP-verharder).
 • Voeg de verharder toe aan de polyesterhars en vermeng deze zorgvuldig met de hars.
 • Verwerkingstijd is ongeveer 30 minuten bij 20°C.
 • Doorharding van de polyesterhars is 4 tot 6 uur bij 20°C.

Tips bij verwerking van polyester lamineerhars

 • Probeer niet meer dan 500 tot 1000 gram in een keer te verwerken i.v.m. de verwerkingstijd (potlife).
 • Vermeng de verharder zorgvuldig met de hars voor een goede uitharding.
 • Draag bij het verwerken van polyester lamineerhars altijd nitril handschoenen en een dampmasker.
 • Voor 1 m2 450 gram glasvezelmat heb je ca. 1 kg polyesterhars nodig. Dit geeft 1 mm laagdikte.
 • Je kunt polyesterhars voorkleuren met polyester pigmentpasta.
 • Je kunt de lamineerhars verwerken met een vachtroller of een wegwerpkwast.
 • Let goed op de temperatuur bij het bepalen van de hoeveelheid verharder (zie onderstaand schema).

Eigenschappen

Verpakking: 0,25 kg, 1 kg, 5 kg, 20 kg, 230 kg
Verharder: 1,5% - 2,5% MEKP-verharder
Verwerkingstijd: ca. 30 minuten (bij 20°C)
Doorharding: ca. 4 - 6 uur (bij 20°C)
Verwerkingsmateriaal: vachtroller of wegwerpkwast
Geschikt voor: glasvezel
Houdbaarheid: 1 jaar (bewaard in een ongeopende verpakking in een donkere koele ruimte)

Hieronder vind je een overzicht van de benodigde hoeveelheid verharder per hoeveelheid polyester lamineerhars. Je kunt de verharder eenvoudig meebestellen!

  Verharder
  12-17 °C 18-23 °C 23-30 °C
Hars (PR01): 2,5% 2% 1,5%
0,25 kg 6,25 gram 5 gram 3,75 gram
1 kg 25 gram 20 gram 15 gram
5 kg 125 gram 100 gram 75 gram
20 kg 500 gram 400 gram 300 gram
230 kg 6250 gram 5000 gram 4000 gram

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Gevaar

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

RESION
6,49 6,49
Inhoud Prijs
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf € 50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
2 Stuks € 6,30 € 0,38
4 Stuks € 6,17 € 1,28
6 Stuks € 6,00 € 2,94
8 Stuks € 5,84 € 5,20