RESION Vijverpakket

Maak zelf een vijver met het polyester vijverpakket
Maak zelf een vijver met het polyester vijverpakket
 • Alle materialen in 1 pakket
 • Hoge kwaliteit
 • Kleurecht en waterbestendig

Een Polyester vijverpakket voorziet je in alle nodige grondstoffen voor het bekleden en afwerken van een vijver voor voldoende bescherming. Een van de voordelen is dat polyester makkelijk te verwerken materiaal is waarbij elke vorm kan worden aangenomen en zaken als drains, ramen en leidingen makkelijk weg te werken zijn.

Wij bieden een compleet pakket aan met alle benodigdheden van basis hechting tot een goede afwerking met bescherming. Of je nu een vijver van steen of hout hebt of direct op de grond wil werken, het kan allemaal! Naast onze uitgebreide handleiding, staat onze klantenservice ook voor je klaar via de telefoon, Whatsapp, online chat of Facebook. 

De juiste primer, polyester en topcoat voor jouw vijver

Om een vijver te bekleden die ruim 30 tot 50 jaar meegaat, is het belangrijk dat je de juiste primer gebruikt. Bij Polyestershoppen ontvang je een G4 polyurethaan primer die voor zeer goede hechting zorgt op beton en houten ondergronden. Naast de juiste polyesterhars ontvang je ook ISO-NPG topcoat die van de beste kwaliteit is.

Inhoud Vijverpakket

In dit pakket zitten de volgende artikelen, goed voor een vijver van 5, 10, 20 of 50 vierkante meter:

Afmeting: 5 m2 10 m2 20 m2 50 m2
G4 Hechtprimer 2 kg 5 kg 5 kg 15 kg
Polyesterhars 10 kg 20 kg 40 kg 100 kg
Polyester Topcoat 3 kg 5 kg 10 kg 25 kg
Polyester verharder (MEKP) 0,4 kg 0,5 kg 1 kg 3 kg
Dispenser voor MEKP 1 1 1 1
Glasvezelmat 450 gr/m2 10 m2 20 m2 40 m2 100 m2

Hulpmaterialen

Voor het verwerken van de primer, polyesterhars en topcoat heb je verschillende hulpmaterialen nodig. Om alle hulpmaterialen direct in huis te hebben, kun je gebruik maken van het voordelige polyester hulpmaterialenpakket. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om de hulpmaterialen zelf samen te stellen. Denk aan bijvoorbeeld platte kwasten, verfemmers, ontluchtingsroller, aceton, mengspatels, mengbekers, vachtrollers en een rollerhouder. Al deze hulpmaterialen leveren we uit voorraad, dus mocht je iets vergeten zijn, heb je deze alsnog snel in huis.

Wij raden de volgende hulpmaterialen pakketten aan voor de verschillende afmetingen vijvers:

Afmeting: 5 m2 10 m2 20 m2 50 m2
Hulpmaterialenpakket: medium medium large x-large

Bescherming

Tijdens het verwerken van polyester, aceton en topcoat komen er dampen vrij waar je jezelf tegen moet beschermen. Zo heb je bijvoorbeeld een masker nodig die je beschermt tegen organische dampen. Met een polyester beschermingspakket ben je meteen voorzien van een 3M dampmasker, wegwerpoveralls, ruim voldoende latex handschoenen en veiligheidsbril. Werk je met meerdere personen? Bestel dan een meervoud van het beschermingspakket.

Kleur en afwerking

Met een topcoat die speciaal voor jou is gemengd op RAL kleur kun je de vijver glad afwerken. De volgende kleuren zijn het meest gekozen. Wil je liever een andere kleur? Neem dan contact met ons op.

 • RAL 5012 blauw
 • RAL 6002 groen
 • RAL 9005 zwart
 • RAL 9016 wit
 • Andere kleuren zijn op aanvraag mogelijk.

Waarom Polyestershoppen.nl?

 • Levering uit voorraad en binnen 48 uur.
 • Kom je er niet uit? Wij helpen je via de telefoon, e-mail, Whatsapp, Facebook of via onze live chat.
 • Kwalitatieve producten tegen een scherpe prijs.
 • Heb je materiaal over in ongeopende verpakkingen? Retourneren is bij ons geen probleem!

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

RESION Polyester lamineerhars | 5 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Gevaar

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Polyesterverharder | MEKP | 100 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H242 Brandgevaar bij verwarming.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H302+H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Ontvlambaar
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

RESION Polyester Primer (G4) | 1 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Gevaar

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373A Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H351A Verdacht van het veroorzaken van kanker.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P201 Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
MDI Vanaf 24 augustus 2023 is een passende opleiding vereist voor industrieel of professioneel gebruik
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Polyester Topcoat RAL 1000 groenbeige - 1 kg

Veiligheidsmiddelen

Latex handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

RESION
219,99 219,99
Inhoud Prijs
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf € 50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
2 Stuks € 203,49 € 33,00
3 Stuks € 197,99 € 66,00
5 Stuks € 186,99 € 165,00