Polyester verharder (MEKP)

Polyesterverharder MEKP (Methyl Ethyl Keton Peroxide)
Polyesterverharder MEKP (Methyl Ethyl Keton Peroxide)
  • MEKP-verharder voor polyester
  • Dosering 1,5% tot 3%
  • Dispensers zijn leverbaar

De welbekende vloeibare MEKP (Methyl Ethyl Keton Peroxide) verharder voor polyesterharsen, gel- en topcoats die zijn gemengd met cobalt versneller. Je kunt de hoeveelheid polyester verharder eenvoudig en veilig afmeten met een MEKP dispenser.

Hoeveel Polyester verharder heb je nodig?

Je doseert de juiste hoeveelheid MEKP-verharder afhankelijk van temperatuur en hoeveelheid hars. Wij hanteren een percentage van 2% als richtlijn. Dit geeft bij de universele polyesterhars een verwerkingstijd van circa 30 minuten (bij 20℃). Maak alleen aan dat wat je in ongeveer 10 minuten kunt verwerken en houd de aanbevolen dosering van het betreffende product aan.

Eigenschappen

Artikelnummer: PR91
Toevoeging:
1,5 tot 3%
Verpakking: 5 gr, 20 gr, 100 gr, 400 gr, 1 kg, 5 kg
Geschikt voor: polyesterhars, lamineerharspolyester giethars, gelcoattopcoat, vinylesterharsmallenhars en gelcoat plamuur.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H242 Brandgevaar bij verwarming.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H302+H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Ontvlambaar
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

Productkeuzes

RESION
1,49 1,49
Inhoud Prijs
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

  • Uitgebreid assortiment!
  • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
  • Gratis verzending vanaf € 50,-
  • Gratis retourneren binnen 30 dagen