Epoxy Marmerpakket

Epoxy Marmer Pakket (wit)
Epoxy marmer pakket (zwart)
Epoxy Marmer Pakket (wit)
Epoxy marmer pakket (zwart)
 • Compleet marmer pakket
 • Supervoordelig!
 • Inclusief Marmer Spray

Wil je Resin Art maken met een marmer look? Dan is dit epoxy marmerpakket echt iets voor jou!

Maak heel eenvoudig een prachtig marmer look kunstwerk met het epoxy marmerpakket. Het complete pakket bevat alle benodigde materialen om direct aan de slag te gaan. Zo heb je RESION epoxy van hoge kwaliteit, Resi-Tint MAX pigmentpasta, hulpmaterialen en de Montana Marmer Spray direct in huis!

Met het epoxy marmerpakket maak je bijvoorbeeld zelf tafels, onderzetters, schilderijen met een prachtig marmer effect. Het pakket is geschikt voor circa 0,75m2 en is super voordelig geprijsd. Je bespaart namelijk 30% ten opzichte van de losse aanschaf van producten.

Voordelen marmerpakket

 • Compleet pakket om een marmer look kunstwerk te maken
 • Extra voordelig pakket
 • Geschikt voor marmer onderzetters, tafels, schilderijen en nog veel meer!

Inhoud epoxy marmerpakket

Het epoxy marmerpakket bevat de volgende Resin Art materialen:

Product Aantal/Volume
RESION UV Resin Art epoxy LV 0,75 kg
Resi-Tint MAX (keuze uit wit of zwart) 50 gram
Montana Marble Spray (kleur naar keuze) 1x
Mengbekers (600 ml) 4x
Nitril Handschoenen 10x
Mengspatels 10x

Montana Marble Spray

Met de Montana Marble Spray creëer jij heel eenvoudig een marmer look in jouw epoxy kunst. Je hebt keuze uit 6 toffe kleuren: Goud, Zilver, Zwart, Wit, Blauw of Rood. Meer informatie over de effectspray vind je op de productpagina van Montana Marmer Spray!

RESION UV Resin Art epoxy LV

De epoxy uit dit pakket is van hoge kwaliteit en eenvoudig te verwerken. De hars is geurloos, transparant en zeer UV bestendig. Meer informatie over de epoxy vind je op de productpagina van RESION UV Resin Art Epoxy LV!

Hoe maak je een marmer schilderij?

Via het volgende stappenplan kun jij heel eenvoudig een marmer schilderij maken. Je kunt deze stappen natuurlijk ook volgen als je een tafel, onderzetter of ander kunstwerk maakt. Voor het maken van een schilderij kun je bijvoorbeeld een MDF schijf gebruiken.

 • Giet de epoxy basis (A) in de mengbeker en voeg hier de verharder (B) aan toe volgens de verhouding op de verpakking. De mengverhouding van de epoxy uit het pakket is 100:50. Het is erg belangrijk dat je de delen secuur afweegt met een (digitale) weegschaal.
 • Meng beide componenten gedurende 3 minuten goed maar rustig door. Schraap ook goed langs de onderkant en zijkant van de mengbeker.
 • Meng de pigmentpasta in kleur naar keuze met de epoxy en roer dit nog eens goed door. Giet dit vervolgens op de MDF schijf om de schijf een mooie dekkende basiskleur te geven. Na het gieten kun je luchtbellen verwijderen met RESION Bubble Burst of een gasbrandertje.
 • Schud de Montana Marmer Spray goed en breng deze aan op het oppervlak. Bekijk voor meer informatie de productpagina van de Marmer Spray.
 • Creëer de gewenste effecten met satéprikkers, rietjes, andere kleuren of bijvoorbeeld een heteluchtpistool. Laat het geheel nu circa 24 uur uitharden. 

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

EP102 | UV Resin Art Epoxy LV | Basis (A) | 500 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

EP124 | UV Resin Art Epoxy | Verharder (B) | 250 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

Productkeuzes

RESION
39,99 39,99
Variant
sets

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf € 50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen