Epoxy Marmer Pakket

Epoxy Marmer Pakket (wit)
Epoxy marmer pakket (zwart)
Epoxy Marmer Pakket (wit)
Epoxy marmer pakket (zwart)
 • Compleet marmer pakket
 • Super voordelig!
 • Inclusief Marmer Spray

Wil je Resin Art maken met een marmer look? Dan is dit pakket echt iets voor jou!

Maak heel eenvoudig een prachtig marmer look kunstwerk met het Epoxy Marmer Pakket. Het complete pakket bevat alle benodigde materialen om direct aan de slag te gaan. Zo heb je RESION epoxy van hoge kwaliteit, Resi-Tint MAX pigmentpasta, hulpmaterialen én de nieuwe Montana Marmer Spray direct in huis!

Met het Epoxy marmer pakket maak je bijvoorbeeld zelf tafels, onderzetters, schilderijen met een prachtig marmer effect. Het pakket is geschikt voor circa 0,75m2 en is super voordelig geprijsd. Je bespaard namelijk meer dan 30% ten opzichte van losse verkoop!

Voordelen Marmer Pakket

 • Compleet pakket om een marmer look kunstwerk te maken
 • Extra voordelig pakket
 • Geschikt voor marmer onderzetters, tafels, schilderijen en nog veel meer!

Inhoud Epoxy Marmer Pakket

Het marmer pakket bevat de volgende Resin Art materialen:

Product Aantal/Volume
RESION UV Epoxy 0,8 kg
Resi-Tint MAX (keuze uit wit of zwart) 100 gram
Montana Marble Spray (kleur naar keuze) 1 x
Mengbekers (600ml) 4 x
Nitril Handschoenen 10 x
Mengspatels 10 x

Montana Marble Spray

Met de Montana Marble Spray creëer jij heel eenvoudig een marmer look in jouw epoxy kunst. Je hebt keuze uit de volgende 6 toffe kleuren: Goud, Zilver, Zwart, Wit, Blauw of Rood. Meer informatie over de effect spray vind je op de productpagina van Montana Marmer Spray!

RESION UV Epoxy

De epoxy uit dit pakket is van hoge kwaliteit en eenvoudig te verwerken. De hars is geurloos, transparant en zeer UV bestendig. Meer informatie over de epoxy vind je op de productpagina van RESION UV Epoxy resin!

Hoe maak je een marmer schilderij?

Via het volgende stappenplan kun jij heel eenvoudig een marmer schilderij maken. Je kunt deze stappen natuurlijk ook volgen als je een tafel, onderzetter of ander kunstwerk maakt. Voor het maken van een schilderij kun je bijvoorbeeld een MDF schijf gebruiken.

 • Giet de epoxy basis (A) in de mengbeker en voeg hier de verharder (B) aan toe volgens de verhouding op de verpakking. De mengverhouding van de epoxy uit het pakket is 100:60. Het is erg belangrijk dat je de delen secuur afweegt met een (digitale) weegschaal.

 • Meng beide componenten gedurende 3 minuten goed, maar rustig door. Schraap ook goed langs de onderkant en zijkant van de mengbeker.

 • Meng de pigmentpasta in kleur naar keuze met de epoxy en roer dit nog eens goed door. Giet dit vervolgens op de MDF schijf om de schijf een mooie dekkende basiskleur te geven. Na het gieten kun je luchtbellen verwijderen met RESION Bubble Burst of een gasbrandertje.
 • Schud de Marmer Spray goed en breng deze aan op het oppervlak. Bekijk voor meer informatie de productpagina van de Marmer Spray.

 • Creëer de gewenste effecten met sateprikkers, rietjes, andere kleuren of bijvoorbeeld een heteluchtpistool. Laat het geheel nu circa 24 uur uitharden. 

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

EP101UV Epoxyhars BASIS UV 500 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

EP121UV RESION UV VERHARDER 300 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

Productkeuzes

Epoxy Marmer Pakket
Variant
sets

Prijs:

€ 44,99
Vandaag voor 17:30 besteld, vandaag verzonden!
Ruim op voorraad, morgen in huis!
 • Levering uit voorraad!
 • iDEAL, MasterCard, VISA, PayPal of op rekening
 • Ochtendlevering, avondlevering of dezelfde dag nog!
 • Vanaf €50,- gratis verzending!

Heeft u ons item op RTL Eigen Huis & Tuin gezien?

Alles over Riviertafels

x

Maak kans op een epoxy rivier tafel pakket t.w.v. € 350,-