RESION UV Resin Art Epoxy LV

RESION UV Resin Art Epoxy LV 0,75kg
RESION UV Resin Art Epoxy LV 1,5kg
RESION UV Resin Art Epoxy LV 3kg
RESION UV Resin Art Epoxy LV 30kg
RESION UV Resin Art Epoxy LV 0,75kg
RESION UV Resin Art Epoxy LV 1,5kg
RESION UV Resin Art Epoxy LV 3kg
RESION UV Resin Art Epoxy LV 30kg
 • Lage viscositeit
 • UV gestabiliseerd
 • 2:1 mengverhouding
 • Geschikt voor o.a. sieraden

RESION UV Resin Art Epoxy LV is een epoxyhars die speciaal is ontwikkeld voor het maken van Resin Art. De kunstepoxy is van hoge kwaliteit, is eenvoudig te verwerken door middel van de 2:1 mengverhouding en heeft een zeer hoge UV-stabiliteit. Dit maakt de laag visceuze (LV) epoxy universeel inzetbaar voor het maken van sieraden, orgonites, schilderijen, onderzetters en andere kunst op alle soorten ondergronden. Ben jij een beginnend of ervaren Resin Art kunstenaar? Dan is RESION UV Resin Art Epoxy LV dè epoxyhars die jij zoekt! Deze hars is vergelijkbaar met de RESION UV Epoxy.

Het grootste verschil tussen RESION UV Resin Art Epoxy en RESION UV Epoxy is de mengverhouding van 2:1 t.o.v. de 100:60 mengverhouding van RESION UV epoxy. Daarnaast is de Resin Art epoxy verkrijgbaar in verschillende mates van viscositeit. Wil je meer weten over de verschillen tussen de Resin Art epoxies? Lees dan ons informatie artikel "Alles over RESION UV Resin Art Epoxy" of bekijk de video!

Voordelen Resin Art Epoxy LV

 • Hoog kwalitatieve transparante epoxy.
 • Zeer hoge UV bestendigheid.
 • Hecht op bijna alle ondergronden (zoals hout, beton en kunststoffen).
 • Eenvoudig in gebruik door 2:1 mengverhouding.
 • Lage viscositeit (dunne uitvloeiing).
 • Geurloos.

Lage viscositeit

Deze kunstepoxy heeft een lage viscositeit (stroperigheid). Dit betekent dat de epoxyhars dun uitvloeit, wat de hars zeer geschikt maakt voor het maken van Resin Art sieraden, orgonites, onderzetters en schilderijen. Daarnaast kun je deze epoxy ook goed gebruiken om je eigen siliconen mallen mee te vullen.

Tip: ben je op zoek naar een kunst epoxyhars die dikker uitvloeit en dus een hogere viscositeit heeft? Bekijk dan onze RESION UV Resin Art Epoxy MV (medium viscositeit) of RESION UV Resin Art Epoxy HV (hoge viscositeit).

UV-bestendige resin art epoxy

Wij hebben UV Resin Art Epoxy uitvoerig getest op UV-stabiliteit door de hars een langere periode te testen in een speciale UV-kast. Zo kunnen wij garanderen dat deze epoxy zeer goed bestand is tegen UV-straling en dus niet zal vergelen. Je hebt voor deze hars dus ook geen UV-stabilisator nodig! De hoge UV-stabiliteit maakt de Art Epoxy ook ideaal voor toepassingen die veel aan zonlicht blootgesteld gaan worden zoals tafels en sieraden. 

Werken met Art Epoxy LV

Werken met RESION Art Epoxy is heel eenvoudig als je de volgende stappen volgt:

 • Weeg het basiscomponent (A) en de verharder (B) goed af volgens de mengverhouding die op de verpakking staat (2 gewichtsdelen hars op 1 gewichtsdeel verharder).
 • Meng de basis en verharder gedurende 3 minuten goed door. Schraap ook goed langs de zij- en onderkant van de mengbeker!
 • Voeg, indien gewenst, pigmenten toe om de hars in te kleuren.
 • Breng vervolgens de epoxy aan op de ondergrond die je gaat gebruiken (de verwerkingstijd is 30-60 minuten bij 20℃).
 • Laat de Art Epoxy na het aanbrengen ongeveer 12-18 uur uitharden voordat deze hanteerbaar is (let op: na 3-5 dagen is de epoxy pas volledig uitgehard).
Tip: het afwegen en mengen van de epoxy is erg belangrijk voor een goed eindresultaat. Doe dit dan ook secuur en maak altijd gebruik van een weegschaal.

Eigenschappen

Verpakking  Hars (EP 102)  Verharder (EP 124)
0,75 kg 0,5 kg 0,25 kg
1,5 kg 1 kg 0,5 kg
3 kg 2 kg 1 kg
7,5 kg 5 kg 2,5 kg
15 kg 10 kg  5 kg
30 kg  20 kg 10 kg
60 kg 40 kg 20 kg
300 kg 200 kg 100 kg

Mengverhouding: 2:1 (100 gram hars, 50 gram verharder)
Viscositeit: laag (ca. 700 mPa.s) 
Verwerkingstijd: 30-60 minuten bij 20°C
Minimale verwerkingstemperatuur: 12°C
Stofdroog: na 6-12 uur (20°C) 
Hanteerbaar:
 na 12-18 uur (20°C) 
Volledige doorharding: 3-5 dagen
Hittebestendigheid: 40-45 °C
Maximale gietdikte: 2-2,5 cm

Meer informatie?

UV Resin Art Epoxy LV van RESION bestel je eenvoudig bij Polyestershoppen. Bestel je op werkdagen voor 17:00 uur? Dan wordt de laag visceuze UV epoxy dezelfde dag verzonden! Bestellingen boven de € 50,- worden bovendien gratis verzonden. Bekijk ook onze overige Resin Art producten. Wil je meer informatie over RESION UV Resin Art Epoxy LV? Wij geven graag advies en tips. Neem contact op door te bellen naar +31850220090, te e-mailen naar support@polyestershoppen.nl of door onze live chat te gebruiken.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

EP102 | UV Resin Art Epoxy LV | Basis (A) | 100 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

EP124 | UV Resin Art Epoxy | Verharder (B) | 50 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

Productkeuzes

RESION

Bereken hoeveel je nodig hebt

12,99 12,99
Inhoud Prijs
sets

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
 • Gratis verzending vanaf € 50,-
 • Gratis retourneren binnen 30 dagen

Bereken hoeveel je nodig hebt