Epoxy schilderij pakket XL

Resin Art epoxy schilderij pakket summer vibes
Resin Art epoxy schilderij pakket gold sparkles
Resin Art epoxy schilderij pakket blue sea
Resin Art epoxy schilderij pakket summer vibes
Resin Art epoxy schilderij pakket gold sparkles
Resin Art epoxy schilderij pakket blue sea
  • Alle benodigdheden in één pakket
  • Verkrijgbaar in drie varianten
  • Maak zelf de mooiste kunst

Maak zelf een mooie epoxy schilderij met dit XL Resin Art pakket voor epoxy schilderijen! Verkrijgbaar in maar liefst vier varianten zodat er voor iedereen een mooi pakket beschikbaar is. Een schilderij van epoxy is helemaal van deze tijd en razend populair. Het pakket bestaat uit epoxy giethars, Resi-Tint MAX, MetalTint pigmenten, mengbekers, mengspatels en een ronde MDF schijf.

Inhoud epoxy schilderij pakket XL

Eventueel kan je UV stabilisator gebruiken om verkleuring tegen te gaan als jouw schilderij in de volle zon hangt.

Het pakket is in de volgende varianten verkrijgbaar:

Summer vibes Gold sparkles Blue Sea
Resi-Tint MAX Titanium White Resi-Tint MAX Blackout Resi-Tint MAX Titanium White
Resi-Tint MAX Lemon Yellow Resi-Tint MAX Boston Brown Resi-Tint MAX Turquoise
Resi-Tint MAX Classic Red Resi-Tint MAX Naples Yellow Resi-Tint MAX Sky Blue
MetalTint Gold Blue MetalTint Intens Sparkle White MetalTint Intens Sparkle White

Met dit pakket heb je alles in huis om een epoxy schilderij te maken. Wil je meer kleuren? Bestel deze dan los bij via onze website. Met de hoeveelheid pigmenten die je ontvangt kan je meerdere schilderijen maken! Ook interesse in andere producten? Kijk dan in de categorie Resin Art & Kunst.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

EP101 Epoxyhars BASIS 500 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

EP121 Epoxyverharder 2K GIET 300 gr

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

Productkeuzes

Epoxy schilderij pakket XL
Kleur
stuks

Prijs:

€ 69,99

Dit product kunt u helaas (tijdelijk) niet meer bestellen.

Vandaag voor 17:30 besteld, vandaag verzonden!
Minder dan 4 op voorraad
  • Levering uit voorraad!
  • iDEAL, MasterCard, VISA, PayPal of op rekening
  • Ochtendlevering, avondlevering of dezelfde dag nog!
  • Vanaf €50,- gratis verzending!

Heeft u ons item op RTL Eigen Huis & Tuin gezien?

Alles over Riviertafels

x

Maak kans op een epoxy rivier tafel pakket t.w.v. € 350,-