Epoxy sieraden pakket

Sieraden set Versie 2
Sieraden set Versie 3
Sieraden set Versie 1
Sieraden set Versie 2
Sieraden set Versie 3
Sieraden set Versie 1
  • Complete set voor sieraden
  • Verkrijgbaar in 3 kleuren
  • Veel variaties mogelijk

Wil jij epoxy sieraden maken met epoxy giethars? Met onze epoxy sieraden set heb je een compleet pakket om te beginnen met het maken van sieraden. Het pakket bestaat uit epoxy giethars, MetalTint pigmenten en mallen. Het pakket is in drie varianten verkrijgbaar zodat we voor iedereen een geschikt pakket hebben! Op onze social media accounts zie je veel voorbeelden van klanten die jou zijn voorgegaan.

Inhoud Epoxy Sieraden Pakket

Product Aantal/Volume
RESION UV Epoxy resin 160 gram
RESION MetalTint (mica poeder) 3x
12-delige sieraden mal 1x
Diamond siliconen mal armband 1x
Curved siliconen mal ring 1 x
Plastic pipet 10x 

Je epoxy sieraden kunnen goed tegen UV licht door dat de RESION UV Epoxy resin speciaal hiervoor is ontwikkeld. Je sieraden verkleuren dus niet!

Kleuren 

Het pakket is in de volgende kleuren verkrijgbaar:

Versie 1 Versie 2 Versie 3
Shimmer Gold Super Wine Red Transparant Blauw
Gold Blue Magic Violet FlakeTint Gold
Flash White Flash White Flash White

Met het pakket kan je genoeg epoxy sieraden maken voor een leuke set. Zo heb je zelf Resin Art sieraden voor jezelf of een vriend/vriendin. Wil je meer kleuren gebruiken? Bestel deze dan los bij zodat je nog meer kan variëren. Wil je ook nog andere mallen vullen? Kijk dan in de categorie Resin Art & Kunst.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

EP101UV Epoxyhars BASIS UV 100 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

EP121UV RESION UV VERHARDER 60 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

Productkeuzes

Epoxy Sieraden Pakket
Variant Prijs
stuks

Prijs:

€ 30,99
Vandaag voor 17:30 besteld, vandaag verzonden!
Ruim op voorraad, morgen in huis!
  • Levering uit voorraad!
  • iDEAL, MasterCard, VISA, PayPal of op rekening
  • Ochtendlevering, avondlevering of dezelfde dag nog!
  • Vanaf €50,- gratis verzending!

Heeft u ons item op RTL Eigen Huis & Tuin gezien?

Alles over Riviertafels

x

Maak kans op een epoxy rivier tafel pakket t.w.v. € 350,-