Epoxy Sieradenpakket

Epoxy Sieradenpakket
Epoxy Sieradenpakket (White Purple)
Epoxy sieradenpakket (White Blue Gold)
Epoxy Sieradenpakket
Epoxy Sieradenpakket (White Purple)
Epoxy sieradenpakket (White Blue Gold)
  • Complete set voor sieraden
  • Verkrijgbaar in 3 kleuren
  • Veel variaties mogelijk
Let op: de mallen op de foto kunnen afwijken. Bekijk de inhoud van het pakket onder de video.

Wil je epoxy sieraden maken met giethars? Met ons epoxy starterspakket voor sieraden heb je een compleet pakket om te beginnen met het maken van resin sieraden. Hoe leuk is het om met epoxy de mooiste resin art & kunst te maken? De mogelijkheden zijn namelijk eindeloos, ook voor epoxy sieraden! Bekijk hieronder meer informatie over het pakket of neem direct contact met ons op voor meer informatie. Wij helpen je graag verder.

Resin sieraden maken met dit starterspakket

Onze epoxy starterspakket is ideaal voor het maken van sieraden, van oorbellen tot kettingen of ringen. Jij bepaalt zelf wat je er mee maakt. Het pakket bestaat uit alle basisbenodigdheden om goed van start te gaan met Resin art. Bekijk de video hieronder hoe je sieraden van epoxy maakt of lees onze handleiding voor een vliegende start.

Inhoud epoxy starterspakket sieraden

Het starterspakket voor epoxy sieraden bestaat uit de belangrijkste benodigdheden om te starten met het maken van sieraden. Het pakket bestaat onder andere uit epoxy gietharsMetalTint pigmenten en siliconen mallen. Bovendien is het pakket in drie varianten verkrijgbaar. We hebben voor iedereen een geschikt pakket op voorraad. Bekijk hieronder de inhoud van het epoxy sieradenpakket.

Product Aantal/Volume
RESION UV Epoxy resin 160 gram
RESION MetalTint (mica poeder) 3x
12-delige sieraden mal 1x
Siliconen mal ringen (14x) 1 x
Plastic pipet 10x 

De RESION UV Epoxy heeft een ingebouwde UV stabilisator waardoor de epoxy goed bestand is tegen zonlicht. Dit betekent dat je sieraden dus niet verkleuren!

Verkrijgbare kleuren 

Het pakket is in de volgende kleuren verkrijgbaar:

White Gold Blue White Purple
Shimmer Gold Super Wine Red
Gold Blue Magic Violet
Intense sparkle white Intense sparkle white

Met het starterspakket kun je genoeg epoxy sieraden maken voor een leuke set. Zo maak je sieraden voor jezelf of een vriend/vriendin. Wil je meer kleuren gebruiken? Bestel deze dan los bij, zodat je nog meer gevarieerde werkjes maakt. Ook de siliconen mallen zijn uiteraard los te bestellen.

Hulp nodig met het maken van epoxy sieraden?

Koop direct het epoxy sieradenpakket en begin met het maken van mooie sieraden of andere werken. Wil je liever meer informatie ontvangen of heb je hulp nodig? Onze specialisten geven je graag advies. Bel ons via +31 85 022 0090 of stuur een berichtje via de chat. Wij helpen je snel verder!

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

EP101UV | Epoxyhars BASIS UV | 100 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

EP121UV | RESION UV VERHARDER | 60 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

Productkeuzes

RESION
29,99 29,99
Kleur
stuks
  • Uitgebreid assortiment!
  • Betaal zoals je wilt, vooraf of achteraf
  • Gratis verzending vanaf €50,-
  • Gratis retourneren binnen 30 dagen