Resin Art starterspakket

Resin Art starterspakket Resion Polyestershoppen
Resin Art starterspakket Resion Polyestershoppen
 • Compleet starterspakket
 • Keuze uit verschillende kleuren
 • Inclusief handleiding en video

Wil jij beginnen met Resin Art maar weet je niet precies welke materialen je nodig hebt? Dan is dit Resin Art starterspakket precies waar jij naar op zoek bent! 

Met dit voordelige pakket heb je direct alle Resin Art materialen in huis om te starten met je nieuwe hobby. Het pakket bevat RESION Epoxy, 6 verschillende pigmentkleuren, hulpmaterialen die je nodig hebt én een complete handleiding waarin we je stap voor stap uitleggen wat je moet doen!

Het starterspakket bevat RESION UV Epoxy van hoge kwaliteit en is voldoende voor een oppervlak van 0,75m2. De epoxy is uitgebreid getest op UV stabiliteit en vergeelt dus niet door UV licht. Daarnaast is de epoxy eenvoudig en geurloos te verwerken.

Al met al is dit hèt starterspakket voor de beginner maar is dit pakket ook interessant voor de gevorderde Resin Artist. 

Tip: ben je op zoek naar een specifiek pakket voor het maken van onderzetters of sieraden? Bekijk dan onze andere Resin Art pakketten!

Wat is Resin Art?

Resin Art betekent simpelweg 'Epoxy Kunst'. Het is dan ook een kunstvorm waar epoxy giethars als basismateriaal voor wordt gebruikt. De epoxy bestaat uit twee componenten die je samenvoegt en in kan kleuren met verschillende pigmenten. Deze kunstvorm is afkomstig uit Amerika en is zeer veelzijdig toe te passen. Zo kun je met Resin Art bijvoorbeeld je eigen schilderijen, onderzetters, sieraden, dienbladen en nog veel meer maken. Het is zelfs mogelijk om schitterende epoxy (rivier)tafels te maken. Het leuke van Resin Art is dat er zo enorm veel mogelijk is en dat je zelf kunt bepalen hoe jouw kunstwerken er uit komen te zien! Het Resin Art starterspakket is speciaal samengesteld om te experimenteren met Resin Art.

Ben je benieuwd wat andere Resin Art fans hebben gemaakt? Word dan gratis lid van onze Facebookgroep 'I Love Resin Art'. Hier kun je Resin Art inspiratie opdoen, jouw kunstwerken delen met meer dan 9.500 anderen en meedoen met exclusieve winacties!

Voordelen Resin Art starterspakket

 • Compleet starterspakket met alles wat je nodig hebt
 • Scherp geprijsd (ca. 15% korting t.o.v. losse verkoop)
 • Inclusief complete handleiding
 • Hoge kwaliteit epoxy (eenvoudig te verwerken en UV stabiel)
 • Geschikt voor beginners én gevorderden

Inhoud Resin Art starterspakket

Product Aantal/Volume
RESION UV Epoxy resin 0,8 kg
Mengbeker (400 ml) 2 x
Medicijncupjes (plastic cupjes) 20 x
RESION Metaltint pigmenten 6 x
Mengspatels 10 x
Nitril Handschoenen 10 x
Resin Art Handleiding 1 x

Aanbevolen extra producten

Alle producten uit het pakket zijn ook los te bestellen in onze webshop. Dit pakket bevat de minimale benodigdheden om te starten met Resin Art. Ter aanvulling van dit pakket kun je ook de volgende handige producten aanschaffen.

Alle Resin Art gerelateerde producten vind je onze categorie Resin Art & Kunst.

Kleurencombinaties

Het Resin Art starterspakket is verkrijgbaar met de volgende kleurencombinaties van ieder 6 RESION MetalTint pigmenten.  

Blue Madness

Princess pink

Empire Gold

Colour Explosion

Bright Blue Green

Red Violet

Magic Yellow

Bright Blue Green

Gold Blue

Rose Red

Safron Orange

Super Wine Red

Peacock Green

Bright Violet

Shimmer Gold

Magic Yellow

Flash White

Flash White

Super Bronze

Gold Green

Black Pearl

Flash Silver

Flash Silver

Bright Violet

Intense Sparkle White

Intense Sparkle White

Intense Sparkle White

Flash White

Wil je meer informatie over Resin Art?

Lijkt het je super leuk om aan de slag te gaan met Resin Art maar heb je hier nog vragen over? Stuur ons gerust een berichtje! Onze specialisten helpen je graag en beantwoorden al je vragen. Je kunt ons een berichtje sturen via WhatsApp, e-mail (support@polyestershoppen.nl) of live chatten met één van onze medewerkers! Ook in ons informatiecentrum vind je veel informatie over het werken met Resin Art en verschillende epoxyharsen.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

EP101UV Epoxyhars BASIS UV 500 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijk geldende voorschriften.
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

EP121UV RESION UV VERHARDER 300 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijk geldende voorschriften.
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

Productkeuzes

RESION
€ 44,99
Kleur
sets
 • Levering uit voorraad!
 • iDEAL, MasterCard, VISA, PayPal of op rekening
 • Ochtendlevering, avondlevering of dezelfde dag nog!
 • Vanaf €50,- gratis verzending!