Epoxy schraaplaag voor epoxy vloeren

Resion epoxy schraplaag
Resion epoxy schraplaag
 • Egaliseert de ondergrond
 • Maakt de vloer vloeistofdicht
 • Geeft een strakke vloerafwerking

Maak je een vloer waar een gladde afwerking gewenst is? Maak dan gebruik van RESION epoxy schraaplaag om jouw vloer te egaliseren. Deze egalisatie epoxy is geschikt voor vloeren die worden afgewerkt met epoxy vloercoating of epoxy gietvloer. Met de RESION epoxy schraaplaag zorg je ervoor dat kleine oneffenheden uit een cement dekvloer worden gevuld en dat de vloer weer recht is.

Een epoxy schraaplaag wordt veel gebruikt bij vloeren waar een gladde afwerking gewenst is zoals bijvoorbeeld woonkamers, badkamers. Maar ook bij vloeren waar een hoge mechanische resistentie is gewenst zoals loodsvloeren of magazijnvloeren wordt er gewerkt met een epoxy schraaplaag van RESION.

Voordelen van een epoxy schraaplaag:

 • Egaliseert de ondergrond
 • Maakt de vloer vloeistofdicht
 • Hogere mechanische resistentie
 • Hogere chemische resistentie
 • Geeft een strakke vloerafwerking

Het is wel aan te bevelen eerst een geschikte primer te gebruiken.

Werkwijze van de epoxy schraaplaag:

 • Breng eerst een geschikte epoxy vloerprimer aan en laat deze 24 uur uitharden
 • Schenk de verharder van de epoxy schraaplaag in het blik basis
 • Meng minimaal 3 minuten lang met een spiraalmenger op een accu boormachine. Schraap goed langs de bodem en randen van het blik
 • Giet het gehele mengsel direct uit langs de randen over de vloer voor een zo lang mogelijke verwerkingstijd
 • Verdeel de epoxy schraaplaag met een vloerwisser en schraap de massa over de vloer
 • Laat het geheel minimaal 24 uur uitharden voordat je verder afwerkt met epoxy vloercoating of epoxy gietvloer

Eigenschappen

Verpakking: 10,5 kg (circa 5-8m2), 2 component: 9 kg basis (blik) / 1,5 kg verharder (fles)
Verbruik: 1 kg t/m 3 kg per m2
Verwerkingstijd: Circa 30 min
Mengverhouding: 1 kg compontent A + 166 gram component B
Verwerking: Met vlakspaan of vloerwisser

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

FS311 Epoxy schraplaag Verharder 1,5kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H302+H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

Productkeuzes

Epoxy schraaplaag voor epoxy vloeren
Inhoud Prijs
stuks

Prijs:

€ 129,99
Vandaag voor 17:30 besteld, vandaag verzonden!
Minder dan 8 op voorraad
 • Levering uit voorraad!
 • iDEAL, MasterCard, VISA, PayPal of op rekening
 • Ochtendlevering, avondlevering of dezelfde dag nog!
 • Vanaf €50,- gratis verzending!

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
2 Stuks € 123,49 € 13,00
3 Stuks € 120,24 € 29,25
4 Stuks € 116,99 € 52,00
6 Stuks € 110,49 € 117,00
8 Stuks € 103,99 € 208,00

Heeft u ons item op RTL Eigen Huis & Tuin gezien?

Alles over Riviertafels

x

Maak kans op een epoxy rivier tafel pakket t.w.v. € 350,-