Epoxy vloerprimer voor gladde ondergronden

Epoxy vloerprimer voor gladde ondergronden
Epoxy vloerprimer voor gladde ondergronden
  • Geschikt voor betonvloeren
  • Hoog rendement
  • Snelle doorharding

Deze epoxy vloerprimer is speciaal ontwikkeld voor transparante toepassingen, op normale en gladde ondergronden. Dit maakt deze primer geschikt voor gevlinderde betonvloeren, tegelvloeren, wandtegels, mozaïek, betonnen aanrechtbladen en keramische ondergronden.

Gebruiksinstructies epoxy vloerprimer

Zorg bij het aanbrengen van de epoxy vloerprimer altijd voor een vetvrije en droge ondergrond en reinig deze van tevoren met bijvoorbeeld ammonia verdund met water (1:10). Laat dit vervolgens goed drogen alvorens de primer aan te brengen. Tussen de 16 en 48 uur na het ontvetten kan er zonder te schuren verder gewerkt worden. Na 48 uur of bij aanbrengen van 2 lagen moet je altijd het oppervlak eerst lichtjes schuren. Hierna kan verder gewerkt worden met de transparante epoxy vloercoating.

Eigenschappen

Verpakking Basis (FS101) Verharder (FS113)
0,75 kg (set voor ca. 3 m2) 0,5 kg (fles) 0,25 kg (fles)
1,5 kg (set voor ca. 6 m2) 1 kg (fles) 0,5 kg (fles)
3 kg (set voor ca. 14 m2) 2 kg (blik) 1 kg (fles)
7,5 kg (set voor ca. 40 m2) 5 kg (blik) 2,5 kg (jerrycan)
15 kg (set voor ca. 70 m2) 10 kg (blik) 5 kg (jerrycan)
30 kg (set voor ca. 140 m2) 20 kg (blik) 10 kg (jerrycan)

Mengverhouding: 100:50 (2 gewichtsdelen hars, 1 gewichtsdeel verharder)
Verwerkingstijd: Circa 30 min bij 25℃
Kleur: Transparant (in te kleuren met epoxy pigment in alle RAL Kleuren)
Verwerken met: Veloursroller (dun aanbrengen)
Verwerkingstijd: 30 min bij 20-25℃ 
Verbruik: 150-250 gr/m2 (afhankelijk van de oppervlakte)

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

FS101 Epoxy vloerprimer basis 500 gr

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

Productkeuzes

Epoxy vloerprimer voor gladde ondergronden
Inhoud Prijs
sets

Prijs:

€ 26,99
Op werkdagen voor 17:30 besteld, dezelfde dag verzonden!
Minder dan 9 op voorraad
  • Levering uit voorraad!
  • iDEAL, MasterCard, VISA, PayPal of op rekening
  • Ochtendlevering, avondlevering of dezelfde dag nog!
  • Vanaf €50,- gratis verzending!

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
2 Set € 24,97 € 4,04
3 Set € 23,75 € 9,72
4 Set € 23,21 € 15,12
6 Set € 22,67 € 25,92
10 Set € 21,59 € 54,00

Heeft u ons item op RTL Eigen Huis & Tuin gezien?

Alles over Riviertafels

x

Maak kans op een epoxy rivier tafel pakket t.w.v. € 350,-